07/07/2021 tarihinde verilecek olan Danışmanlık İhalesi Teknik ve Mali Tekliflerinin Sunulması hakkında

24
Haziran
2021

07.07.2021 tarihinde teknik ve mali tekliflerin sunulması için davet edilmiş olduğunuz ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumu nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuş olması nedeniyle ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için teknik ve mali tekliflerin sunulması itirazın sonuçlandırılması sonrasında yeniden bildirilecek bir tarihe ertelenmiştir.