-A A +A

Bağlı Müdürlüklerimiz İle Web Konferans Toplantısı Düzenlenmiştir.

       Teknolojik yenilikleri sürekli olarak yakından takip eden ve bu konuda vatandaş memnuniyetinin üst seviyede olması için gayret gösteren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, teknolojinin tüm imkanlarını kendi bünyesinde de kullanmaya devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüz artık tüm Bölge Müdürlükleri ile Web Konferans Sistemi vasıtasıyla internet üzerinden anlık olarak görüşmeler yapabilmektedir.

       XIV. (Edirne) Bölge Müdürlüğü olarak bizde, teknolojinin imkanlarından sonuna kadar yararlanmaya, hem vatandaş hem de kurum çalışanlarının memnuniyeti doğrultusunda, zaman kayıplarını minimum seviyeye indirmeyi hedeflemekte, bu konudan da çalışmalarımıza devam etmekteyiz

       Bu doğrultuda; Bölge Müdürlüğümüze bağlı bulunan 28 Tapu Müdürlüğü ve 3 Kadastro Müdürlüğü ile Web Konferans Sistemi vasıtasıyla “Müdürlük Çalışmaları ve Programlı İşler” konulu toplantımızı 03.10.2019 tarihinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan toplantı, Bölge Müdürümüz Sayın Orhan ERDOĞAN başkanlığından gerçekleştirilmiş olup, Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Nergiz KARA ile Şube Müdürlerimiz iştirak etmişlerdir. Toplantının ana başlığını 2017/3 sayılı Genelge kapsamında yapılan Entegrasyon, Ayıklama ve Resmi Senet Taramaları oluşturmuştur. Bölge Müdürümüz bu bağlamda, tüm müdürlüklerimizi 2017/3 sayılı genelge kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili daha dikkatli olunması konusunda bir kez daha uyarmıştır.