-A A +A

Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Birimi (PUB)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 22.01.2014 tarih ve 37575733-604(TKMP)/584 sayılı  Makam Oluru ile, TKMP ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere destek vermek, projede uygulanan usul, esas ve yöntemler ile etkinliği arttırmak ve kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelere (3402/22-a Uygulaması, Model Ofis, Ortofoto ve proje bileşenleri kapsamında gerçekleştirilen mal alımı, müşavirlik ve eğitim işi) ait sözleşmelerin yürütülmesi amacıyla hazırlanan  “Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) Proje Uygulama Talimatı” ve “TKMP Görev ve Sorumluluklar Tablosu” uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde yürütülen ihaleli çalışmaların talimata uygun olarak yürütülmesi amacıyla Proje Uygulama Birimi (PUB) oluşturulmuştur.