-A A +A

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 2018 YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI YAPILDI

03.08.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz konferans salonunda Bölge Müdür Vekilimiz Ünal Gündüz başkanlığında Bölge Müdür yardımcımız, Şube Müdürleri, Tapu ve  Kadastro Müdürleri ve Müdür Yardımcılarının katılımıyla; Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında yürütülen Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının bundan sonraki dönemde de devamının sağlanabilmesi, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışan kurumumuzun sunduğu hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilebilmesi ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumumuza yönelik 2018 yılı TSE EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi  belgelendirme tetkiki denetimi faaliyetine hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan son faaliyet olan “Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi” aynı zamanda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan  yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için  yapılan genel değerlendirme toplantısı yapılmıştır.