-A A +A

E-İpotek Tesis/Terkin (Akbank, Ziraat Katılım)

Monday, 26 October, 2020

'Elektronik İpotek Tesis/Terkin' işlemlerinde yetkilendirilen personeline ilişkin detaylı bilgiler Ziraat Katılım Bankası AŞ için 22.10.2020-2733905, Akbank için 30.09.2020-2448917 sayılı yazılarmız ile tüm Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiş olup, bu doğrultuda işlemlere yön verilmesi ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Tapu Müdürlüklerine bildiriminin sağlanması hususunda,

Gereğini rica ederim.