-A A +A

Eğitim Faaliyetleri

PERSONEL EĞİTİMLERİ

     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele verilen eğitimlere dair istatistiki bilgiler (31.12.2019 tarihi itibariyle) aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer almaktadır.

screenshot_13.png