-A A +A

GENEL BİLGİLER

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Kadastro Müdürlüklerimizde toplam 120 personel (22 Mühendis) bulunmaktadır. Edirne Kadastro Müdürlüğünün 9, Tekirdağ Kadastro Müdürlüğünün 11 ve Kırklareli Kadastro Müdürlüğünün 8 hizmet birimi bulunmaktadır. İl Müdürlüklerimizde ki personel dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

İLİ

TOPLAM PERSONEL

MÜHENDİS

TEKNİK PERSONEL

EDİRNE

31

6

17

TEKİRDAĞ

57

9

28

KIRKLARELİ

32

7

17

TOPLAM

120

22

62