-A A +A

GENEL DENETİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Tuesday, 2 June, 2020

     Bölge Müdürlüğümüzce; Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak Genel Denetimlerde; uygulama birliği sağlanması amacıyla; güncellenen denetim mevzuatı ve eki denetim formlarının uygulanmasına dair değerlendirme toplantısı yapılmıştır.