-A A +A

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazan adayların yer belirleme işlemleri gerçekleştirildi.

Friday, 18 September, 2020

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazan adayların yer belirleme işlemlerine dair sınav kurulunun 10.09.2020 tarih ve 2020/2 sayılı kararı ile atama yapılacak birimlere dair listeler Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmıştır. Bölge Müdürlüğümüzde  görevli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olan asil adayların;

14.09.2020 tarih Pazartesi Günü Avukat, Programcı (taşra) ve Kadastro Müdür Yardımcıları

15.09.2020 tarih Salı Günü ; Tapu Müdürleri,

17.09.2020 tarih Perşembe Günü; Mühendis (Taşra),

18.09.2020 tarih Cuma Günü; Tapu Sicil Müdür Yardımcılarının yer belirlemeleri, telekonferans suretiyle gerçekleştirimiştir.