-A A +A

Halkla İlişkiler Eğitimi

Bölge Müdürlüğümüze bağlı İstanbul İli Tapu Müdürlüklerinde görevli Müdür, Müdür Yardımcısı ve İşlem Yapan Personele yönelik 18 grup halinde düzenlenen Halkla İlişkiler konulu hizmet içi eğitim 02.12.2019 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda başlamıştır. 

Halkla ilişkiler, kamuda halkla ilişkiler, iletişim, kamuda iletişim, kurum içi iletişim, kurum kültürü, kamuda temsiliyet, sözcüklerin önemi, imaj, davranış biçimleri, etkin dinleme ve etkin konuşma, beden dili, kamuda protokol kuralları konularının işlendiği eğitime 02-12 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 900 personelimiz katılacaktır.