-A A +A

Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi Eğitimi

Yeni yayınlanan Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi ile getirilen değişikliklerin teknik şartname ve ilgili mevzuata uygun olarak; doğru, zamanında, güvenilir, harita oluşturularak e-devlet ortamında hizmete sunulması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda kurum personeline yönelik olarak iki grup halinde; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun ve Elazığ, Konya, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat ve Erzincan Bölge müdürlüklerinde düzenlenen eğitimlere, toplam 1668 kişi katılmıştır. 

Bölge müdürlüklerine 2019 yılı içerisinde Kadastro Güncelleme eğitimi verilmiş olup, toplam 2478 kişi katılmıştır.

2019 yılı Kadastro Güncelleme Eğitimi Raporu için tıklayınız.