-A A +A

KESİN İLAN (Güvenlik Personeli Hakkında)

Ankara Tapu ve Kadastro I.Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Kesin Sonuçları

K E S İ N   S O N U Ç   İ L A NI

Ankara Tapu ve Kadastro I.Bölge Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin komisyon kararımıza itiraz süresi ile itiraz inceleme ve değerlendirme süresi sona ermiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ve gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayanlara ait kesin liste ekte yayınlanmıştır.

İlgililere ilanen kesin olarak tebliğ olunur.

EK  : Sınava Katılmaya Hak Kazanan ve Kazanmayanlara ait Kesin Liste

 

NOT : 1- İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

AttachmentSize
File liste_0.docx31.95 KB