-A A +A

KYS Eğitimi

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Müdürlüklerde görevli Birim Kalite Sorumlusu personele yönelik 14.03.2019 Perşembe günü saat 09:30'da Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi ve Dokümantasyon Eğitimi konularını kapsayan eğitim programı düzenlenmiş ve programda eğitici olarak Kalite Denetçileri/Baş Tetkikçiler Kadastro Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Bülent  KILIÇ,  İzmir Bölge Müdürlüğünden Tapu Müdürü Nimet  BALIM  ile  Antalya Bölge Müdürlüğünden Mühendis Bahadır  GÖRGEÇ  eğitim vermiştir.