-A A +A

KYS Tetkiki

Friday, 13 March, 2020

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 29.11.2019 tarih 4513098 sayılı Olur’ları ile TS EN ISO 9001:2015 Standardına uygunluğunu gösterir “Kalite Yönetim Sistemi” belge geçerliliğimizin tetkiki amacıyla görevlendirilen Kalite Denetçileri/Baş Tetkikçiler Erzurum Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürü Yardımcısı Hasan OKUMUŞ, İzmir Bölge Müdürlüğünden Şube Müdürü Ahmet ÜNAL, 09.03.2020-13.03.2020 tarihleri arası Bölge Müdürlüğümüz tetkikini gerçekleştirmiştir.