-A A +A

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuç Duyurusu...

Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının ilgi yazısı ve eki Genel Müdürlük Makamının 05.03.2018 tarih ve 558441 sayılı Olur’u doğrultusunda; anılan Usul ve Esasların “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 14 üncü maddesine istinaden; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında görev yapan taşeron işçilerden sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi personel (temizlik görevlisi) ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlilerinden sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi personele;

-14 Mart 2018 (Çarşamba) tarihi saat 10.00'da İstanbul, Kocaeli, Sakarya Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine,

-15  Mart  2018  (Perşembe)  tarihi  saat  10.00'da  İstanbul  İli  Tapu  ve  Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan temizlik görevlilerine,

- 16  Mart  2018  (Cuma)  tarihi  saat  10.00'da  Sakarya  ve  Kocaeli  İli  Tapu  ve  Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan temizlik görevlilerine,

Yapılan sınav sonucu Başarılı olarak kesinleşen,  sınava katılmayan, katılmakla birlikte Arşiv Araştırması neticesinde 696 s.KHK ile Uygulama Tebliğinin 7/3 bendi gereği değerlendirmeye alınmayan ve mazeretleri nedeniyle ileride değerlendirmeye alınacak personel listesi ektedir.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 23.03.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar itiraz edilebilir.

Hak sahibi Özel Güvenlikçi ve Temizlik İşçisi personele duyurulur.