-A A +A

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişi Onaylanan Personelin Kesin Listesi

Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının ilgi yazısı ve eki Genel Müdürlük Makamının 05.03.2018 tarih ve 558441 sayılı Olur’u doğrultusunda; anılan Usul ve Esasların “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 14 üncü maddesine istinaden; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında görev yapan taşeron işçilerden sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi personel (temizlik görevlisi) ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlilerinden sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi personele yapılan sınav sonucu başarılı olan personelin 23.03.2018 tarihi itibariyle kesinleşen listesi ektedir. İlanen tebliğ olunur.