-A A +A

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP) TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün oluru gereğince bağlı tüm birim amirlerinin katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 31.07.2018 tarihinde Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Geçirmesi (YGG) Toplantısı düzenlenmiştir. Saat 14.00 da açılış konuşmaları ile başlayan toplantı, Bölge Müdür Yardımcımız Abdulkadir TÜRK' ün Kalite Yönetim Sistemi ve 2017/3 Genelgesi ilgili sunumunun ardından saat 16.45 de sona ermiştir. 

Toplantıya Bölge Müdürümüz Sedat CÖMERTOĞLU, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerimiz katılmışlardır.