Mülkiyet İşlemleri

Vasiyet Tenfizi İşlemi
AttachmentSize
PDF icon Vasiyet Tenfizi İşlemi2.68 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Tüzel Kişilerde Ünvan Değişikliği
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Trampa
AttachmentSize
PDF icon Trampa2.03 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Satış
AttachmentSize
PDF icon Satış3.41 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Satış Suretiyle Pay Temliki
AttachmentSize
PDF icon Satış Suretiyle Pay Temliki2.58 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Satış İpotek
AttachmentSize
PDF icon Satış İpotek2.77 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Paylaşma (Taksim)
AttachmentSize
PDF icon Paylaşma (Taksim)1.64 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Ölünceye Kadar Bakma Akdi
AttachmentSize
PDF icon Ölünceye Kadar Bakma Akdi2.09 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Mirasın Taksimi
AttachmentSize
PDF icon Mirasın Taksimi1.73 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Kamulaştırma
AttachmentSize
PDF icon Kamulaştırma1.67 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İntikal
AttachmentSize
PDF icon İntikal2.51 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İfrazen Taksim
AttachmentSize
PDF icon İfrazen Taksim1.82 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Hükmen Satış
AttachmentSize
PDF icon Hükmen Satış2.38 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Ferdileşme
AttachmentSize
PDF icon Ferdileşme1.88 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Elbirliği Mülkiyetin Sona Erdirilmesi
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Cebri Satış
AttachmentSize
PDF icon Cebri Satış3.55 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal
AttachmentSize
PDF icon Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal2.25 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Bağış
AttachmentSize
PDF icon Bağış1.85 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
S.Y Göre Tahsis İşlemleri 2981
AttachmentSize
PDF icon S.Y Göre Tahsis İşlemleri 2981 2.61 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014

Rehin İşlemleri

Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini
AttachmentSize
PDF icon Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini1.42 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
İpotekte Değişiklik
AttachmentSize
PDF icon İpotekte Değişiklik2.79 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
İpotek Tesisi
AttachmentSize
PDF icon İpotek Tesisi2.97 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Alacağın Temliki
AttachmentSize
PDF icon Alacağın Temliki3.1 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014

Şerh İşlemleri

Yabancı Para Alacağından Dolayı Haciz
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Satış Vaadi Şerhi
AttachmentSize
PDF icon Satış Vaadi Şerhi1.46 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Kira Şerhinin Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Kira Şerhinin Tesisi1.5 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
İİK 150 C Şerhi Tesisi
AttachmentSize
PDF icon İİK 150 C Şerhi Tesisi1.73 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
İİK 150 C Şerhi Terkini
AttachmentSize
PDF icon İİK 150 C Şerhi Terkini1.4 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
İhtiyati Tedbir
AttachmentSize
PDF icon İhtiyati Tedbir1.22 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İcrai Haciz Yenilemesi-Değişikliği
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Aile Konutu Şerhi Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Aile Konutu Şerhi Tesisi1.61 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İcrai Haciz Tesisi REDDİ
AttachmentSize
PDF icon İcrai Haciz Tesisi REDDİ1.23 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İcrai Haciz Terkini
AttachmentSize
PDF icon İcrai Haciz Terkini1.93 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İcrai Haciz Tesisi
AttachmentSize
PDF icon İcrai Haciz Tesisi2.98 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014

1 - İşlemlere ait Ortak Aşamalar

Önsöz
AttachmentSize
PDF icon Önsöz469.7 KB
Eklenme Tarihi :
5 November 2014
Akit Randevusu İşlemleri
AttachmentSize
PDF icon Akit Randevusu İşlemleri3.46 MB
Eklenme Tarihi :
5 November 2014
İşlem Monitörü Aşamaları
AttachmentSize
PDF icon İşlem Monitörü Aşamaları7.44 MB
Eklenme Tarihi :
5 November 2014

Beyan İşlemleri

Yönetim Planı Değişikliği Belirtmesi
Eklenme Tarihi :
31 October 2014

İrtifak Hakları İşlemleri

Oturma Hakkı (Sükna)Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Oturma Hakkı (Sükna)Tesisi2 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İntifa Süresinin Kısaltılması
AttachmentSize
PDF icon İntifa Süresinin Kısaltılması1.77 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İntifa Hakkının Tesisi
AttachmentSize
PDF icon İntifa Hakkının Tesisi2.25 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
İntifa Hakkından Feragat
AttachmentSize
PDF icon İntifa Hakkından Feragat1.81 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Geçit Hakkı
AttachmentSize
PDF icon Geçit Hakkı1.64 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014

Taşınmaz İle İlgili İşlemler

Tevhit İşlemi
AttachmentSize
PDF icon Tevhit İşlemi3.05 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Teferruat Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Teferruat Tesisi1.31 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Teferruat Terkini
AttachmentSize
PDF icon Teferruat Terkini1.36 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Kat Mülkiyeti Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Kat Mülkiyeti Tesisi3.63 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Kat İrtifakı Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Kat İrtifakı Tesisi4.27 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Kat İrtifakı Terkini
AttachmentSize
PDF icon Kat İrtifakı Terkini2.41 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
İhdas İşlemi
AttachmentSize
PDF icon İhdas İşlemi2.35 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
İfraz İşlemi
AttachmentSize
PDF icon İfraz İşlemi3.95 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Eklenti Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Eklenti Tesisi1.62 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Eklenti Terkini
AttachmentSize
PDF icon Eklenti Terkini1.51 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
İmar İşlemi
AttachmentSize
PDF icon İmar İşlemi9.03 MB
Eklenme Tarihi :
19 June 2015

Vekalet ve Yetki İşlemleri

Azil-Yetki Kısıtlama
AttachmentSize
PDF icon Azil - Yetki Kısıtlama1.72 MB
Eklenme Tarihi :
28 April 2015
Tüm Vekaletlerini Azil
AttachmentSize
PDF icon Tüm Vekaletlerini Azil1.17 MB
Eklenme Tarihi :
28 April 2015