Fidan Dikme Etkinliği

29 Eyl 2021

Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla; her bir vatandaşımıza düşen görev ve sorumluluk bulunduğu bilinciyle, Bölge Müdürlüğü olarak mahalli Orman teşkilatıyla birlikte orman alanına fidan dikme etkinliği düzenlenmiştir.

Etkinlik kapsamında, Bölge Müdürümüz Hayrullah AKDEMİR ve Bölge Müdür Yardımcımız Özkan ESER’in de katılımıyla, Edirne İli Keşan İlçesinde bulunan ormanlık alana,  Bölge Müdürlüğümüz yetki alanında görev yapan her bir çalışanımız adına, birer adet yangına dayanaklı servi fidanı dikilmiştir. Ormanlarımızın önemi konusundaki kurumsal ve bireysel farkındalığımızın göstergesi olan sertifikalar, çalışanlarımıza takdim edilmiştir.  

Fidanların dikimi sürecinde, yer belirlenmesinden fidanların seçimi ve dikimine kadar her konuda destek sağlayan ve katkılarını esirgemeyen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Sayın Enver DEMİRCİ, Keşan Orman İşletme Müdürü Sayın Ertunç Can POLAT ve emeği geçen tüm orman idaresi çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

"Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan ya da Allâh’ın mahlûkâtından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur."