ÖNERİ SİSTEMİ DUYURU

12 Ara 2019

DUYURU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kurumumuzun gelecekteki ihtiyaçlarını öngörmek ve bunlara uygun iyileştirme süreçlerinin tasarlanmasını içeren bir yapıya sahip olan Kalite Yönetim Sistemi anlayışımız; kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılarak, hizmet kalitemizin artmasına, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmamıza, etkin ve ekonomik bir yönetim yapısının oluşmasına hizmet etmektedir.

Değişim ve gelişim yönetimi bilinciyle yenilikçi, iyileştirici, düzeltici, önleyici önerileri değerlendirmeye almak ve uygulamasına karar verilen önerileri hayata geçirmek suretiyle çalışanları yönetimin alacağı kararlara dahil etmek, aidiyet duygusunu pekiştirmek, kurumsal işleyişe değer ve dinamizm kazandırmak maksadıyla kurulmuş olan Öneri Sistemimiz gerekli çalışmaları yaparak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi bağlamında; öneri sistemi, öneri kutuları, anket, e-anket vb. uygulamalar ile (http://uygulamalar.tkgm.gov.tr/KaliteYonetimSistemi/oneri-formu) kurumumuza ulaşan öneri, görüş, tavsiye, istek, proje, değerlendirme vb. taleplerin kurumsal irade uyumunda ve “TA.03 kodlu Öneri ve Proje Sistemi Çalışma Talimatı” çerçevesinde inceleme, ön değerlendirme ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

Öneri Ön Değerlendirme Komisyonu ve Öneri Değerlendirme Kurulu tarafından; Öneri Sistemine gelen: 2018 yılına ait 108, 2019 yılına ait 103, e-anket konseptine ait 9868, olmak üzere toplam 10079 adet öneri ön değerlendirme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Bu çerçevede;

Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğüne ait 55 nolu “Kurum Personeli Motivasyonu” konulu ve Fethiye Tapu Müdürlüğü - Özgür ÖZDEMİR’e ait 1611 nolu “Çalışanların Moral - Motivasyonu” konulu öneriler ödüllendirmeye layık görülerek başarılı bulunmuştur.

Evrensel bir dil olan kalitenin bütünleştirici gücünü hissetmek adına “Öneri Sistemine” katkı sağlayan her kademedeki personelimize teşekkür ederim.

 

M.Zeki ADLI
Genel Müdür