Tapu ve Kadastro I. Ankara Bölge Müdürlüğü

Organizasyon Şeması

TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO I. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ