LİHKAB Yeniden Atama Başvuru Sonuçları

15
Şubat
2022

5368 SAYILI LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK YENİDEN ATAMA 2. DÖNEM BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI DUYURUSU

            5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanuna, 7317 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen geçici 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde veya diğer kamu kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanlardan, Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi gereğince yeniden atanmak üzere ikinci dönemde (20 Ocak – 10 Şubat 2022) başvuru yapan adayların başvuruları Yer Değiştirme Kurulunun11/02/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararı ile değerlendirilerek karara bağlanmış olup, karar eki değerlendirme sonuç listesi aşağıda yayımlanmıştır.

Başvurusu kabul edilen ve atanmak istediği birimi tercih eden aday sayısı bu birime atanacak kadro sayısından az olması nedeniyle başvurusu kabul edilen tüm adaylar kura ile yer belirleme işlemine gerek kalmaksızın doğrudan tercihine yerleşmiş olup, atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda yazılı belgeleri en geç 25 Şubat 2022Cuma gününe kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/Ankara adresinde olacak şekilde posta yoluyla gönderecek veya elden teslim edecektir.

Ataması yapılacak adayın atama onayının kendisine tebliğini takip eden iş gününden itibaren sırayla;

  1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerine atamasının yapılması nedeniyle 15 gün sonra LİHKAB hizmetlerini sonlandıracağını yazılı olarak bildirmesi,
  2. 15 günlük sürenin sonunda LİHKAB faaliyeti sonlandırarak, lisans belgesini, kaşesini ve arşivini Kadastro Müdürlüğüne devretmesi,
  3. 15 inci günü takip eden iş gününden itibaren Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen sürelerde LİHKAB faaliyetini sonlandırdığına dair Kadastro Müdürlüğünden alacağı belgeyi ibraz etmek suretiyle yeni görevine başlaması gerekmektedir.

Başvuru yapan ve aşağıdaki listede yer alan adaylara ilanen duyurulur.

ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS OLMAK ÜZERE TESLİM EDİLECEK BELGELER

  1. Islak imzalı Personel Başvuru Formu (Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerini ve bilgilerini güncelleyebildiklerinden, son başvuru tarihinden sonra https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tradresinden alınan form teslim edilecektir.)
  2. Bir adet vesikalık fotoğraf
  3. Islak imzalı Personel Beyan Formu (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.) 
  4. Islak imzalı Mal Bildirimi Formu (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.)
  5. Islak imzalı Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Başvuru sırasında sisteme yüklenen form teslim edilecektir.)

5368 SAYILI LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK 2. DÖNEM YENİDEN ATAMA BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI LİSTESİ

Sıra No

TC Kimlik No

Adı Soyadı

Atanmak Üzere Tercih Ettiği Birim

Başvuru Değerlendirme Sonucu

Tercihine Yerleşme Durumu

1

442 ***** 746

CAHİT TAŞPINAR

KONYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

2

159 ***** 054

UĞURTAN ÖZLÜSÖZ

DENİZLİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

3

505 ***** 548

GÖKHUN KALI

NEVŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

4

350 ***** 602

ABDULLAH AÇIL

DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamamaktadır;
9.11.2021 tarihli Sigortalılık Tescil ve Hizmet kaydı Tespiti belgesine göre 2996720 numarasıyla (4/b) kapsamında 01.08.2020 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşıldığından başvuru şartlarını sağlamadığından ve 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince yeniden atanma imkânı bulunmadığından başvurusu kabul edilmemiştir.

 

5

144 ***** 502

HALİL GÜZEL

BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamamaktadır;
10.02.2022 tarihli Sigortalılık Tescil ve Hizmet kaydı Tespiti belgesine göre 2928386 numarasıyla (4/b) kapsamında 01.05.2019 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşıldığından başvuru şartlarını sağlamadığından ve 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince yeniden atanma imkânı bulunmadığından başvurusu kabul edilmemiştir.

 

6

465 ***** 002

EYÜP ÖZKAN

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

7

431 ***** 910

ALİ UZUN

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir

8

256 ***** 744

ERCAN DAVASLI

KONYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru şartlarını sağlamaktadır

Tercihine Yerleşmiştir