Tapu ve Kadastro VIII. Erzurum Bölge Müdürlüğü

Organizasyon Şeması

TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO VIII. (ERZURUM) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ