Tapu ve Kadastro XIV. Edirne Bölge Müdürlüğü

Organizasyon Şeması

TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ