TKMP EF Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek-1) Grup-Ek1-8 İhalesi Zeyilname 1