2/B Kadastrosu

Orman Sınırları Dışına Çıkarılan (2/B) Sahaların Kadastrosunun Yapılmasına Yönelik Çalışmalar

AMAÇ

6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan ve çıkarma işlemi kesinleşen yerlerin 3402 sayılı Kadastro Kanununa 27.01.2009 tarih ve 27123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5831 sayılı kanun ile eklenen ek 4 üncü maddesi hükümlerince fiili kullanım durumlarına göre kadastrosunun yapılması ve hatalı oldukları için tescil edilemeyen 2/B alanlarının hatalarının giderilerek tescilinin sağlanması.

KAPSAM

1)Orman Genel Müdürlüğü tarafından intikal ettirilen 2147 birimde (köy-mah.) yaklaşık 153.479 ha. alan, 26 ihale grubunda “orman dışına çıkartılan 2/B alanlarının tescili ve işgalcilerinin belirlenmesi” çalışmalarına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 03.03.2009 tarihinde başlanılmış ve üç etap olarak yapılan ihale işlemleri tamamlanmış olup, 1925 birimde çalışmalar yapılmış ve yeni idari taksimata göre toplam 2208 birim oluşmuştur. 1.755 birimde toplam 78.746 hektar alanda çalışmalar tamamlanmıştır. 453 birim çeşitli nedenlerle (güncelleme, 2B nin kesinleşmemesi, mahkeme kararı ile 2B nin iptal edilmesi v.b.) ihale kapsamı dışına çıkartılmıştır. Ayrıca 2010 yılında iki grupta toplam 202 birimin ihalesi tamamlanmış ve yer teslimleri yapılarak çalışmalar başlatılmıştır.

2) Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında intikal ettirilen 3353 birim (204.715 hektar) için yapılacak ihaleye esas olmak üzere; bu alanların ve miktarlarının mahallen teyidi, hataların ve çözümlerin tespiti, keşif sonucu elde edilen bilgilerin belirlenmesi hususunda TKGM ve OGM tarafından mahallinde çalışmalar 2011 yılında ihaleler yapılacak şekilde sürdürülmektedir.

3)Daha önce işgalcileri belirlenerek tescili yapılan, ancak işgalcilerinin güncellenmesi ihtiyacı duyulan 39 il dahilindeki birimlerde (köy-mah.) 22.07.2009 tarihinde çalışmalar başlatılmış, toplam 1.662 birimde 61.521 hektarlık alanda çalışmalar tamamlanmış olup, sonuçlar ilgili Kurumlar olan Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığına gereği yapılmak üzere bildirilmiştir.