Belediye Bilgi Formu İle İlgili Yapılan Düzenleme

57 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Kapsamında mükelleflerin mesken sayılarının ve 1 Nolu Bilgi Formlarının sunulduğu Portal Hizmeti Başvuru Formları güncellendi.