Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı Haberleri

20 Mart, 2020 - 20:40

VEFAT

16 Mart, 2020 - 12:24

Yurtdısına Gönderilecek Tebligatlar hakkındaki 2020/2 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

9 Mart, 2020 - 14:30

OECD Konut Stratejisi Oluşturma Yatay Projesi Yönlendirme Komitesi 2.Toplantısı 24.25 Şubat 2020 tarihleri arasında Fransa/Paris’de düzenlenmiştir.

9 Mart, 2020 - 14:10

Türkiye-Azerbaycan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü toplantısı gerçekleştirilmiştir.

22 Ocak, 2020 - 16:55

Genelkurmay Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 05/05/2011 tarihli "Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ile Stratejik Bölgelerin Tespitine kapsamında yürütülen çalışmalar İlişkin İş Birliği Mutabakatı" neticesinde tüm illerimizde askeri yasak ve güvenlik bölgeleri koordinat belirleme çalışmaları tamamlanarak tapu sicillerine işlenmiştir.

22 Ocak, 2020 - 10:02

GYODER tarafından düzenlenen yabancıların taşınmaz edinimi ile bu alanda karşılaşılan sorun, öneri ve yeniklerin gündeme alındığı toplantı 17.01.2020 tarihinde İstanbul'da gerçekleşmiştir.

15 Ocak, 2020 - 09:12

Türk vatandaşlığı kazanılması amacıyla Satış işlemi ve Satış vaadi sözleşmesinin birleştirilmesi suretiyle taahhüt alınması işlemleri TAKBİS işlem ağacında tanımlanmıştır. 

16 Aralık, 2019 - 13:49

Uyrukluluk Tespiti konulu Talimat yayınlanmıştır.

19 Kasım, 2019 - 10:19

Başkanlığımızda görev yapmakta iken emekli ve tayin nedeniyle Başaknlığımızdan ayrılan arkadaşlarımıza veda yemeği düzenlemiştir.

31 Ekim, 2019 - 12:27

Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) ve bağlı Tapu Müdürlüklerinde yerinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

31 Ekim, 2019 - 12:19

Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) ve bağlı Tapu Müdürlüklerinde yerinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

16 Ekim, 2019 - 16:11

Eritre Devleti vatandaşlarının ülkemizden taşınmaz ve sınırlı  ayni  hak  edinimleri  uygun bulunmuştur.

7 Ekim, 2019 - 11:21

03.10.2019 tarihinde JLL Türkiye ofisinde toplantı gerçekleştirilmiştir.

30 Eylül, 2019 - 14:57

25 Eylül 2019 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya katılı sağlanmıştır.

20 Ağustos, 2019 - 16:27

Yabancı Kimlik Numarası verilmesi ve Kimlik Bilgileri Beyanı Formuna ilişkin 2019/11 sayılı Genelge ve ekleri yayımlamıştır.

Kılavuz ve Bilgi formu ekte sunulmaktadır.

1 Ağustos, 2019 - 14:37

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu-5-ulkede-temsilcilik-aciyor/1546709Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Zeki Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yurt dışında temsilcilik kurma yetkisi verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

19 Temmuz, 2019 - 15:43

03/07/2019 tarih ve 2832477 Sayılı "KEP Adresleri" konulu talimat yayımlanmıştır.

18 Temmuz, 2019 - 14:03

"Yabancıların taraf olduğu taşınmaz satışı işlemleri" konulu eğitim videomuz yayımlanmıştır.

 

18 Temmuz, 2019 - 14:00

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Kanunu kapsamındaki sorgulamalar hakkında, 17.07.2019 tarihli yazı ve eki liste yayınlanmıştır.

11 Temmuz, 2019 - 12:08

ÖNEMLİ DUYURU

 

 

4 Temmuz, 2019 - 11:24

Başkanlığımız mevzuat sayfası güncellenmiş olup, Başkanlığımız anasayfası MEVZUAT Menüsünden erişim sağlanabilir.

3 Temmuz, 2019 - 11:30

 

11 Haziran, 2019 - 17:49

Filistin Devleti vatandaşlarınca yapılacak olan işlemlerde kimlik tespiti yapılırken dikkate alınması gerekmektedir.

30 Mayıs, 2019 - 12:09

Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin  Yönetmelik hk. 2019/5 sayılı Genelge ve eki Kılavuz yayımlamıştır.

Kılavuz ile ilgili olarak kısa notlar ekte sunulmaktadır.

29 Mayıs, 2019 - 15:13

KKTC vatandaşlarının taşınmaz edinimlerinde değerleme raporu istenilmeyeceğine dair talimat ektedir.

30 Mart, 2019 - 17:57

Kurumumuz yurt dışı teşkilatı kurulması çalışmaları kapsamında ziyaretlerimizin ikincisi 1967 yılından beri yurt dışı teşkilatlanmasına sahip olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılmıştır. 

 

28 Mart, 2019 - 17:53

27.03.2019 tarih ve 70156023-020-E.1349151 sayılı Makam Oluru ile 2017/3 sayılı genelgeye ekli Ek-1 liste kapsamında;

Yabancı Kimlik Belgesi”nin elektronik ortamda “süresiz” olarak, fiziki ortamda ise “10 yıl” süreyle saklanmasına karar verilmiştir.  

2017/3 sayılı genelgenin uygulanmasında bu hususa dikkat edilmelidir.

28 Mart, 2019 - 10:42

Daire Başkanımız Gökhan ÇANAKÇI,  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Mümin ŞENER’i makamında ziyaret etti.

 

27 Mart, 2019 - 08:58

İstanbul’da düzenlenen 13. Gayrimenkul Fuarı ve Türk Arap Zirvesine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak katılım sağlandı.

12 Mart, 2019 - 12:51

Çalışma arkadaşlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı.

7 Mart, 2019 - 11:56

2013/13 SAYILI GENELGE'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

1 Mart, 2019 - 09:56

Resmi Belgelerde Tasdik Şerhi (apostille) hakkındaki 2019/2 sayılı genelge ektedir.

26 Şubat, 2019 - 11:15

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Kanunu kapsamındaki sorgulamalar hakkında, 12.04.2019 tarihli yazı ve eki liste yayınlanmıştır.

19 Şubat, 2019 - 10:26

Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu alınması hakkındaki 2019/1 sayılı genelge ektedir.

6 Şubat, 2019 - 17:09

Vatandaşlık Edimini Vekaletnamesinde Yetki hususundaki talimat ektedir.

22 Ocak, 2019 - 14:51
22 Ocak, 2019 - 14:39

Daire Başkanımız Sayın Gökhan ÇANAKÇI, 21.01.2019 tarihinde görevine başlamıştır.

25 Aralık, 2018 - 12:11

Kosova Mülkiyet Ajansı heyeti, kurumuzu ziyaret etmiştir.

18 Ekim, 2018 - 08:33

KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü heyetinin, Başkanımızı ziyaretleri.

17 Ekim, 2018 - 11:03

KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü heyeti Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti.

9 Ekim, 2018 - 12:34
Vefat
5 Ekim, 2018 - 08:57

Azerbaycan Emlak Komitesi Heyeti, 1-2  Ekim 2018 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir.

21 Eylül, 2018 - 11:26

18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan

20 Temmuz, 2018 - 17:03

Libya Gayrimenkul Tescil Otoritesi Heyeti Kurumumuzu ziyaret etmiştir.

16 Temmuz, 2018 - 16:52

İstanbul Emlak Üretim Sektörü temsilcileri ile Yabancı Konut Satış Sürecinin İyileştirilmesi konulu toplantı yapılmıştır.

16 Temmuz, 2018 - 16:50

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı ile görev alanımıza giren konularla ilgili İstişare Toplantısı Yapılmıştır.

16 Temmuz, 2018 - 16:49

10.05.2018 Tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda Türkiye Afganistan 2. Dönem KEK Toplantısı icra edilmiştir.

16 Temmuz, 2018 - 16:48

Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı Kurulması Konusunda İstişare Toplantısı Yapılmıştır.

22 Şubat, 2018 - 10:11

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

29 Ocak, 2018 - 17:03

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkililerince Başkanlığımıza bir ziyarette bulunulmuş olup iki kurum arasında olası işbirliği ve ortak projeler konusu üzerine bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

16 Ocak, 2018 - 17:29

Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT ve Tapu ve Kadastro Uzmanı Sinan ŞIĞVA’ ya Teşekkür Sertifikası ve Teşekkür Yazısı gönderilmiştir.

10 Ocak, 2018 - 15:29

Eylem Planı Taslağına nihai hali verilmiştir.

13 Aralık, 2017 - 09:36

2565 sayılı Kanun kapsamındaki sorgulamalar hakkındaki 2017/7 (1778) sayılı Genelge yayınlanmıştır.

28 Kasım, 2017 - 12:20

20-24 Kasım 2017 tarihinde 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi gerçekleştirildi.

16 Kasım, 2017 - 10:23

Filistin Heyeti, 9 Kasım 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir.

10 Kasım, 2017 - 11:25

2018 yılı TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri 06 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanı Sayın Dr.

8 Kasım, 2017 - 08:54

AB Bakanlığında "4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular"ın görüşüldüğü toplantı gerçekleştirldi.

5 Ekim, 2017 - 12:12

Kastamonu TKBM'ünce 2017 yılı hizmet içi eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
 

18 Eylül, 2017 - 17:19

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun Bilgi ve iletişim Teknolojileri Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" konferansına katılım sağlanmıştır.

11 Eylül, 2017 - 14:48

5. Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcımız Mehmet CEYLAN'ın  katılımıyla gerçekleştirildi.

24 Ağustos, 2017 - 14:39

Özel Güvenlik Bölgeleri hakkında talimat.

22 Ağustos, 2017 - 10:03

2017/5 SAYILI GENELGE

14 Ağustos, 2017 - 17:00

Ziyaret

31 Temmuz, 2017 - 09:55

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığında Tapu ve Kadastro Uzmanı olarak görev yapan Güven Nazmi DEMİRALP'in babası 30.07.2017 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi yarın (01.08.2017) Bolu ilinde defnedilecektir.

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İrtibat Tel: Güven Nazmi DEMİRALP : 0533 227 23 20

13 Temmuz, 2017 - 12:18

Şehitlerimizi ve Gazilerimizi minnetle anıyoruz.

28 Haziran, 2017 - 15:40

Genel Müdürlük Binasında, Makam Katında Bayramlaşma Töreni Yapıldı.

12 Haziran, 2017 - 14:21

10. Kadastro ve Mekansal Veri Altyapısı Bölgesel Konferansı Makedonya Cumhuriyetinin Başkenti Üsküp’te düzenlendi.

31 Mayıs, 2017 - 10:08

25.05.2017 tarihli yazımız ilişiktedir.

31 Mayıs, 2017 - 10:00

 “Mültecilere Yönelik Toplumsal Konut Politikaları” konulu toplantı gerçekleşti.

30 Mayıs, 2017 - 14:30

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında törenler gerçekleştirildi.

24 Mayıs, 2017 - 15:59

170. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler.

17 Mayıs, 2017 - 10:05
17 Mayıs, 2017 - 09:58

2017 Vakıf Haftası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde açılmıştır.
 

      

17 Nisan, 2017 - 12:17

SGKP kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde denetim gerçekleştirildi.

31 Mart, 2017 - 12:00

 2. Grup Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Yozgat ili Sorgun ilçesinde başladı.

 

14 Mart, 2017 - 10:28

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün  üst düzey yöneticileri ile biraraya geldi.

8 Mart, 2017 - 10:03

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı, İzmir’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL’ın katılımıyla gerçekleşti.
 

22 Şubat, 2017 - 16:33

Makedonya Büyükelçisi Zvonko MUCUNSKI başkanlığındaki heyet Makedonya vatandaşlarının ülkemizden taşınmaz edinimi konusunda bilgilendirildi.

21 Şubat, 2017 - 09:57

Dünya Bankası tarafından, Teşekkür Sertifikası ve Teşekkür Yazısı gönderilmiştir.

 

20 Şubat, 2017 - 17:00

Arnavutluk Taşınmaz Tescil İdaresi (IPRO) Genel Müdürü Ilirjan MUHO’nun başkanlığındaki heyet kurumumuzu ziyaret etti.

1 Şubat, 2017 - 16:25

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2017 Yılı Hedeflerinin Müzakeresi  Çalıştayı, Antalya’da yapıldı.

23 Ocak, 2017 - 13:01

Gnss Verilerinin “Trımble Onlıne Process” Yazılımı İle Değerlendirilmesi Ve Kontrolü Eğitimi Afyon'da gerçekleştirildi.

11 Ocak, 2017 - 15:06

Başkanlığımızda Şube Müdürü olarak görev yapan İsmail Hakkı ÇAKMAK'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlı dileriz.

30 Aralık, 2016 - 15:07

Nitelikli Uluslararası Çevirmenler, Dil ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu (TURÇEF) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Başkanımızı ziyaret ettiler.

27 Aralık, 2016 - 15:58

Cibuti ile Türkiye arasında imzalanacak olan Anlaşma kapsamında, Türkiye-Cibuti 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının teknik görüşmeleri, 24-25 /12/2016 tarihlerinde Cibuti'de gerçekleştirildi.

23 Aralık, 2016 - 15:35

“Yabancıların Ülkemizden Taşınmaz Edinimi Konusunda Güncel Durum” hakkında Brüksel'de sunum yapılmıştır.

23 Aralık, 2016 - 14:30

Berlin Başkonsolosluğu bünyesinde faaliyet gösteren Berlin Tapu Temsilciliği ziyaret edildi.

15 Kasım, 2016 - 12:16

Avrupa Birliği Bakanlığı’nda toplantı gerçekleşmiştir.

18 Ekim, 2016 - 11:50

Yabancı İşler Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu eğitime katıldı.

18 Ekim, 2016 - 11:50

Yabancı İşler Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu eğitime katıldı.

5 Ekim, 2016 - 12:02

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Berlin Temsilciliğinde işlemler devam etmektedir.

28 Eylül, 2016 - 10:24

Yabancıların Yapısız Taşınmaz Edinimlerinde Tasfiye İşlemleri'ne ilişkin talimat yayınlanmıştır.

23 Eylül, 2016 - 14:58

Bosna Hersek Büyükelçisi DAMİR DZANCO, Sırbistan Büyükelçisi DANİLO VUCETİC, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Diplomatik İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı Başkanı Ayşegül Gökçen KARAASLAN, 22/09/2016 tarihinde Başkanlığımızı ziyaret ettiler.

2 Ağustos, 2016 - 12:41

Kore Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Myungseop LEE, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığını ziyaret etmişlerdir.

14 Temmuz, 2016 - 13:48

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

1 Temmuz, 2016 - 09:30
İlgili kurumlar ile görüşmeler yaparak birlikte yürütülebilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
2 Haziran, 2016 - 10:05

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin KAR'ı makamında ziyaret ederek kurumumuzla uluslararası boyutta yürütülebilecek projeler ve yapılabilecek işbirliği protokolleri hakkında fikir alışverişinde bulunmuştur. 

12 Mayıs, 2016 - 09:59
Dışişleri Bakanlığı'nca Berlin Başkonsolosluğu için uzman müşavir kadrosuna atama yapılması uygun görülmüştür.
6 Mayıs, 2016 - 10:44

Yabancıların Taşınmaz Edinimleri Eğitiminin 4. sü 26 - 27 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi.

6 Mayıs, 2016 - 10:33

Yabancıların Taşınmaz Edinimleri Eğitiminin 5.si 03 - 40 Mayıs 2016 tarihlerinde Kozaklıda yapıldı.

27 Nisan, 2016 - 09:34

10. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi.

22 Nisan, 2016 - 10:44

Yabancıların Taşınmaz Edinimleri Eğitiminin 3.sü Nevşehir-Kozaklı'da gerçekleştirildi.

15 Nisan, 2016 - 17:47

Proje Döngüsü Yönetimi Sertifika programı çalışma toplantıları gerçekleştirildi.

15 Nisan, 2016 - 16:41

14 Nisan 2016 tarihinde Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği (GYODER), ile Başkanlığımız arasında toplantı gerçekleştirildi

12 Nisan, 2016 - 17:25

 “Yabancıların icrai satış yolu ile gayrimenkul edinimleri ve İcra Daireleri ve Tapu Dairelerinin uyumlu çalışması adına sorunların tesbiti ile bu hususunda yapılması gerekenler” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.

12 Nisan, 2016 - 15:52

Yabancı İşler Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT Bey'in başkanlığında, Bursa Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin iç tetkikleri yapıldı.

7 Nisan, 2016 - 16:36

Yabancıların Taşınmaz Edinimleri Eğitiminin 2. si Afyonda gerçekleştirildi.

5 Nisan, 2016 - 16:54

Yabancıların Taşınmaz Edinimi 1.Grup Eğitimleri Antalya İlinde yapıldı.

1 Nisan, 2016 - 17:10

Güney Kore vatandaşı Sayın Kwanghoon YANG, Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.

24 Mart, 2016 - 16:55

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlhan ÜNSAL Başkanımızı makamında ziyaret ettiler.

17 Mart, 2016 - 16:21

İl Göç Uzmanlarına yönelik "Yabancıların Taşınmaz Edinimi" konusunda eğitim sunumu yapılmıştır

2 Mart, 2016 - 15:45

İl Göç Uzmanlarına yönelik "Yabancıların Taşınmaz Edinimi" konusunda eğitim sunumu yapılmıştır.

26 Şubat, 2016 - 15:30
Yabancıların Taşınmaz Edinimi” konulu eğitim verilmiştir.

 

25 Şubat, 2016 - 17:09

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının Bölge Müdürlüklerinde yapacağı "Yabancıların Taşınmaz Edinimi" eğitim programının hazırlkları yapılıyor.

19 Şubat, 2016 - 10:21

VEFAT

18 Şubat, 2016 - 11:40

Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkilisi Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.

12 Şubat, 2016 - 11:04

Yabancı İşler Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT Antalya da düzenlenen Aday Memur Yetiştirme Eğitimi'ne katıldı. 

11 Şubat, 2016 - 09:50

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Genel Müdürlüğümüz bütçesi görüşmeleri.

4 Şubat, 2016 - 09:30

VEFAT

20 Ocak, 2016 - 13:06

Dünya Bankası'ndan Teşekkür Sertifikası...

19 Ocak, 2016 - 17:04

"Yurtdışına Gönderilecek Tebligatlar" ile ilgili olarak Başkanlığımızca eğitim semineri düzenlendi.  

18 Ocak, 2016 - 15:17

İl Göç Uzmanlarına yönelik "Yabancıların Taşınmaz Edinimi" konusunda eğitim sunumu yapılmıştır.

6 Ocak, 2016 - 14:59

 “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” konulu eğitim verilmiştir.

25 Aralık, 2015 - 09:43

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire  Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğünün eğitimine katıldı.

23 Aralık, 2015 - 14:00

Yabancı İşler Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

7 Aralık, 2015 - 11:33

İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından eğitim semineri yapılmıştır.

 

26 Kasım, 2015 - 15:46

Uluslararası Sayıştaycılar Birliği tarafından "Etik Araç Seti Metodları ve Etik Ölçümleri" semineri gerçekleştirilmiştir.

24 Kasım, 2015 - 12:16

İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından eğitim semineri yapılmıştır.

 

24 Kasım, 2015 - 12:10
Tapu ve Kadastro İstanbul II. Bölge Müdürlüğü tarafından hizmetiçi eğitim verilmiştir.
24 Kasım, 2015 - 12:07

Kastamonu Bölge Müdürlüğü hizmet içi eğitim düzenlemiştir.

17 Kasım, 2015 - 14:41

Yozgat XXII. Bölge Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim programı gerçekleştirildi.

16 Kasım, 2015 - 13:37

Tapu ve Kadastro Hatay XII. Bölge Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Gaziantep XIII. Bölge Müdürlüğü'nde  Hizmet İçi Eğitim yapılmıştır.

9 Kasım, 2015 - 16:31

İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü'nde eğitim toplantısı gerçekleşti.

3 Kasım, 2015 - 17:20

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı ‘Tapu Tahrir Defterleri’nin tanıtım programı İstanbul’da gerçekleştirildi

 

20 Ekim, 2015 - 09:53

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Kahramanmaraş Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası açılış törenine katıldı.

19 Ekim, 2015 - 12:21

Genel Müdürümüz Gökhan KANAL, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali KUMBUZOĞLU’nu makamında ziyaret etti.

15 Ekim, 2015 - 14:56

Genel Müdür Yardımcımız ve Daire Başkanlarımızın Muğla Kadastro Müdürlüğü ziyareti.

15 Ekim, 2015 - 14:41

Dr.Bekir Tarık YİĞİT, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği eğitim toplantısına katıldı.

29 Eylül, 2015 - 10:35

Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, Kurban Bayramı münasebeti ile düzenlenen bayramlaşma töreninde kurum personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı.

4 Eylül, 2015 - 15:46

Türk İmar-Sen yöneticileri Başkanlığımızı ziyaret ettiler.

24 Ağustos, 2015 - 10:28

Trabzon Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirildi.

24 Ağustos, 2015 - 10:20

Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirildi.

21 Ağustos, 2015 - 11:26

Başkanlığımızda Ağustos ayı personeli belirlenmiştir.

11 Ağustos, 2015 - 17:04

2015/5 sayılı genelge yürürlüğe girmiştir.

28 Temmuz, 2015 - 10:51

Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanı Başkanlığımızı ziyaret etti.

28 Temmuz, 2015 - 10:40

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığında bayramlaşma gerçekleştirildi.

20 Temmuz, 2015 - 10:46

Temmuz Ayı Personeli belirlenmiştir.

25 Haziran, 2015 - 14:52

Nitelikli Uluslararası Çevirmenler, Dil ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu (TURÇEF)  yetkilileri Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir.

19 Haziran, 2015 - 10:43
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.
 
12 Haziran, 2015 - 15:06

Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kahvaltı düzenledi.

11 Haziran, 2015 - 10:47

   Teşkilat Kanunumuzda değişiklik yapılarak yurtdışı teşkilatı kurulması çalışmaları kapsamında Devlet Personel Başkanlığı ile toplantı yapılmıştır.

11 Haziran, 2015 - 10:37
Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgelerine ilişkin yürütülmekte olan çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirildi.
11 Haziran, 2015 - 10:33

Mayıs ayı personeli belirlenmiştir.

8 Haziran, 2015 - 08:59
Vefat
5 Haziran, 2015 - 15:58

“Mübadil, mütegayyip, mufarakat ve firari kişilerin taşınmaz malları” konusunda Dışişleri Bakanlığı'nda toplantı gerçekleşti.

4 Haziran, 2015 - 17:27

Daire Başkanımız Dr.Bekir Tarık YİĞİT, Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Kermes etkinliğine katılmıştır.

25 Mayıs, 2015 - 09:31

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 168. Yıldönümü, Genel Müdürlüğümüz ve tüm teşkilatımızda büyük bir coşkuyla kutlandı.

 

 

 

18 Mayıs, 2015 - 11:14

Başkanlığımızda "Ayın Personeli" belirlenmiştir.

14 Mayıs, 2015 - 09:51

Kurumumuzun 168’inci Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Jokey Kulübü Tapu ve Kadastro Koşusu 12 Mayıs 2015 tarihinde Ankara 75.Yıl Hipodromunda yapıldı.

8 Mayıs, 2015 - 16:33

Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliği öğrencilerine Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul edinim şartlarına ilişkin bilgilendirme amaçlı sunum yapılmıştır.

7 Mayıs, 2015 - 11:52
Başkanlığımız personeli Demet TOPAL'ın amcası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
 
5 Mayıs, 2015 - 16:41

Dünya Bankası Uzmanlarından oluşan heyetin Başkanlığımız ziyaretleri gerçekleşmiştir.

5 Mayıs, 2015 - 11:50

Nijerya Büyükelçi Yardımcısı Başkanlığımızı ziyaret etti.

30 Nisan, 2015 - 17:36

Türk - Arap Ekonomi toplantılarına katılan Tapu ve Kadastro Uzmanı Sinan ŞIĞVA tarafından toplantı sonuçları ile ilgili sunum yapılmıştır.

27 Nisan, 2015 - 16:08

20-24 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen “Dünya Kadastro Zirvesi Kongre&Sergi ” etkinliğine Başkanlık olarak katılım sağlanmıştır.

21 Nisan, 2015 - 14:50

Türk-Arap Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Bakanları ve Kıdemli Memurlar Toplantılarında Türkiye’deki gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen Arap Ligi Ülkelerine sunum yapılmıştır.

16 Nisan, 2015 - 12:57

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beş Yüz Milyon TL’lik dev yatırım hizmete alındı.

16 Nisan, 2015 - 12:46

Türkiye Adalet Akademisi'nin mesleki ve bilimsel ilişkiler programı kapsamında ülkemizde bulunan Afganistan hakimler heyeti, Genel Müdürümüz Sayın Davut GÜNEY tarafından kabul edildi.

9 Nisan, 2015 - 10:02

Gaziantep Bölge Müdürlüğünde Kalite Yönetim Sistemi iç tetkikleri sürdülmektedir.

3 Nisan, 2015 - 10:11

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Döner Sermaye Uygulamaları Konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

27 Mart, 2015 - 13:04

Uluslararası Safranbolu İklim Değişikliği Konferansı 25 – 27 Mart 2015 tarihleri arasında Karabük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

26 Mart, 2015 - 09:52

“TODAİE’nin tanıtımı, TODAİE’de Eğitim Almak İsteyenleri Süreç Hakkında Bilgilendirilmesi” konulu seminer Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşmiştir.

25 Mart, 2015 - 13:20

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yöneticilerine yönelik Life Kinetik Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

4 Mart, 2015 - 16:48

 “Küresel Güç Değişimi ve Türkiye” konulu seminer Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşmiştir.

2 Mart, 2015 - 17:47

Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan kalite birim sorumlularına yönelik 28 Şubat-01 Mart 2015 tarihleri arasında Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

24 Şubat, 2015 - 11:36

Aday Memur Yetiştirme 2.Grup Eğitimlerinde "Yabancıların Taşınmaz Edinimi" konulu eğitim verilmiştir.

18 Şubat, 2015 - 10:38

Fidan ELÇİ'ye Teşekkür Belgesi verildi.

16 Şubat, 2015 - 14:07

Antalya Bölge Müdürlüğünde 4-6  Şubat 2015 tarihlerinde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) eğitimi düzenlenmiştir.

23 Ocak, 2015 - 11:36

Aday Memur Yetiştirme Eğitimlerinde "Yabancıların Taşınmaz Edinimi" konulu eğitim verilmiştir.

15 Ocak, 2015 - 16:29
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı olarak düzenlediğimiz seminerler kapsamında bu ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca seminer verilmiştir.
15 Ocak, 2015 - 14:17

" AB Bakanlığının tanıtılması, Jean Monnet ve Avrupa Koleji Burs Programları" konulu seminer gerçekleştirilmiştir. 

8 Aralık, 2014 - 15:43

02-05.12.2014 tarihleri arasında Yabancı İşler Dairesi Başkanımız Dr.

23 Ekim, 2014 - 13:32

 “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi" Projesi sonuç raporu ve Proje Sonuçları Uygulama Planı 30.09.2014 tarihi itibariyle Kamu Araştırmaları Destek Grubunca kabul edilmiştir.

20 Ekim, 2014 - 17:33

Kurumumuzda mali konularda görev yapan  personele yönelik "Kamu İhale Mevzuatı" ve "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

17 Ekim, 2014 - 13:48

Yurtdışı Temsilciliğimizde Yapılan Tapu İşlemleri, Verilen Danışmanlık Hizmetleri ve Yurtdışında Tapu ve Kadastro İşlemlerinin Seyri’ konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

8 Ekim, 2014 - 15:39

Başkanlığımızda bayramlaşma yapıldı.

2 Ekim, 2014 - 15:45

Başkanlığımızda görevli olan Sayın M. Fatih GÜNDÜZ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanmıştır.

30 Eylül, 2014 - 17:27

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edinimlerine ilişkin olarak TAKBİS’ de aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

30 Eylül, 2014 - 15:53

berlin_ataseligi.jpg

30 Eylül, 2014 - 12:11

AB Bakanlığında Toplantıya İştirak Edildi

 

23 Eylül, 2014 - 16:55

Türkiye Adalet Akademisinin davetlisi olarak ülkemizde konuk bulunan Afganistan Yargı Mensuplarından Oluşan bir heyet kurumumuzu ziyaret etti.

19 Eylül, 2014 - 10:25

Mavi kartlı kişilerin kimlik bilgileri MERNİS Modülünde görüntülenebilmektedir.

19 Eylül, 2014 - 10:20

Göç Örgütü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da 16-17-18 Eylül 2014 tarihleri arasında Büyükhanlı Park Hotelde düzenlendi.

1 Eylül, 2014 - 14:36
Başkanlığımız personellerinden Fatma DURMUŞ'UN teyzesi 22.08.2014 tarihinde vefat etmiştir. 
29 Ağustos, 2014 - 15:07

20 Ağustos, 2014 - 17:03
Başkanlığımızda Tapu ve Kadastro Uzmanı olarak görev yapmakta olan Özlem HACIOĞLU' nun kayınpederi 20.08.2014 tarihinde vefat etmiştir.
19 Ağustos, 2014 - 13:18
09.08.2014 tarihinde evlenen Sevcan ERCİYAS ve Eşi'ni, Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT makamında konuk etti.
11 Ağustos, 2014 - 13:54

Yabancı İşler Dairesi Başkanlarından Hikmet GÖKNAR vefat etmiştir.

11 Ağustos, 2014 - 13:50

Genel Müdürlüğümüz bayramlaşma töreni yapıldı.

21 Temmuz, 2014 - 16:04

Başkanlığımızda Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Filiz TEKER Kurumumuzdaki görevinden ayrılmıştır.

21 Temmuz, 2014 - 16:01

Başkanlığımızda görev yapan uzman yardımları için yemin töreni düzenlendi.

2 Haziran, 2014 - 10:34

“Yabancıların Taşınmaz Edinimi” konulu eğitim semineri 23-24 Mayıs tarihlerinde Marmaris-İçmeler’de gerçekleştirildi.

2 Haziran, 2014 - 10:33

Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen “Yabancıların Taşınmaz Eğitimi” konulu eğitim semineri 23-24 Mayıs tarihlerinde Marmaris-İçmeler’de, 1.Hukuk Müşavirimiz Ali Ramazan ACAR ,Yabancı İşler Daire Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT, Muğla Büyükşehir Emlak Kamulaştırma Daire Başkanı Emin MADRAN, Tapu ve Kadastro 18.Bölge Müdürümüz Semih URAL, Bölge Müdür Yardımcısı Cafer KARGAN, Bölge Müdür Yardımcısı Kenan ÇİFTÇİ, Menteşe Bld. Başkan Yardımcısı Levent ÜNVER ,Tapu Müdürlerimiz ve Tapu Müdürlüklerinden personellerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

      Eğitim seminerinde, Yabancı İşler Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürlerimiz Gürbüz GÜNEŞ ve Ramazan AYDIN ,Tapu ve Kadastro Uzmanı Sinan ŞIĞVA, Uzman Yardımcıları  Sevcan ONBAŞI, Merve DOĞAN ve Hatice ANKAY sunumlarını yapmışlardır.

2 Haziran, 2014 - 10:19

Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğü ile yetki alanında görevli personele yönelik Yabancıların Taşınmaz Edinimi Eğitimi 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmiştir.

29 Mayıs, 2014 - 15:26

22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Van Bölge Müdürlüğünde Yabancıların Taşınmaz Edinimi Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

29 Mayıs, 2014 - 14:20

24-26 Mayıs 2014 tarihlerinde Erzurum Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Hizmet İçi Eğitim kapsamında Yabancıların Taşınmaz Edinimi Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

16 Mayıs, 2014 - 14:56

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca Bursa Tapu ve Kadastro IV.Bölge Müdürlüğünde 13-14 Mayıs 2014 tarihlerinde Bölge Müdürlüğü konferans salonunda ''Yabancıların Taşınmaz Edinimi'' eğitimi yapıldı.

16 Mayıs, 2014 - 14:51

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca, İzmir III.Bölge Müdürlüğüne bağlı personellere yönelik, 12-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” konulu eğitimi, İzmir Menderes’te gerçekleştirilmiştir.

 

14 Mayıs, 2014 - 11:52

Trabzon Bölge Müdürlüğü Kalite Denetçileri tarafından denetlenmiştir.

6 Mayıs, 2014 - 11:59

Ankara Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürlüğü Elektronik Belge ve Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Semineri 27 Nisan-1 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

22 Nisan, 2014 - 11:28

Elazığ Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürlüğünde 17-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Semineri yapılmıştır.

28 Mart, 2014 - 15:37

Eskişehir Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü ile bağlı tapu müdürlükleri personeline yönelik 25-26 Mart 2014 tarihlerindeki “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” eğitimi gerçekleştirilmiştir.

28 Mart, 2014 - 14:58

Çağdaş yöntemleri ve evrenselleşen değerleri ile insanlığı vakıf ruhu ve medeniyetinde birleştiren öncü bir kurum olma vizyonu ile hizmet veren Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü Kurumumuzda misafir ettik.

 

20 Mart, 2014 - 16:03

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında beş gün sürecek olan TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi/Sürekli İyileştirme Eğitimi 19 Mart 2014 tarihinde Afyonkarahisar'da başladı.

20 Mart, 2014 - 15:58

Kurumumuza Aday Memur olarak ataması yapılan personelin Aday Memur Yetiştirme Eğitimleri devam ediyor.

12 Mart, 2014 - 16:41

“Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi” projesinin “Sonuç Raporu Değerlendirme” toplantısı yapıldı. 

3 Mart, 2014 - 13:50

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Ankara Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde "Yabancıların Taşınmaz Edinimi" konulu Eğitim Semineri başlamıştır.

27 Şubat, 2014 - 17:56

Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı’nın tanıtımı konulu seminer gerçekleştirildi.

26 Şubat, 2014 - 15:23

Berlin Başkonsolosluğu’nda görevlendirilen Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir YILMAZ oryantasyon eğitimine başlamıştır. 

21 Şubat, 2014 - 16:14

Kurumumuza Aday Memur olarak ataması yapılan personelin Aday Memur Yetiştirme Eğitimleri devam ediyor.

5 Şubat, 2014 - 11:46

6083 sayılı Teşkilat Kanununun “Döner Sermaye İşletmesi” maddesinin Gelirlerle ilgili mevzuat taslağı toplantısı gerçekleştirildi.

4 Şubat, 2014 - 15:52

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda toplantı gerçekleştirildi. 

4 Şubat, 2014 - 15:52

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde “Yüksek Nitelikte Göçmenler İçin Etkinlik ve Uyum Faaliyetleri” konulu toplantı gerçekleşti. 

31 Ocak, 2014 - 15:24

Teşkilat Yapısı ve Uluslararası Adlî Yardımlaşmada Türk Merkezi Makamı” konulu seminer gerçekleştirildi.

23 Ocak, 2014 - 11:23

Kurumumuza Aday Memur olarak ataması yapılan personelin Aday Memur Yetiştirme Eğitimleri devam ediyor.

17 Ocak, 2014 - 17:31

“Türkiye’ de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi” eiğitimi , 23-24/12/2013 tarihlerinde Denizli Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

17 Ocak, 2014 - 17:27

“Türkiye’ de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi” eğitimi 13-14/01/2014 tarihlerinde Trabzon Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

17 Ocak, 2014 - 17:20

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemleri Konferansı Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda yapıldı.

17 Ocak, 2014 - 17:15

Görevlendirme

10 Ocak, 2014 - 10:39

Kurumumuza Aday Memur olarak ataması yapılan personelin Aday Memur Yetiştirme Eğitimleri, 06 Ocak 2014 tarihinde  Genel Müdürümüz Davut GÜNEY’in katılımlarıyla Çorum’da başladı.

 

26 Aralık, 2013 - 16:31

Dışişleri Bakanlığı yetkililerince Bakanlığın yapısı ve işleyişi ile ilgili seminer gerçekleştirldi.

19 Aralık, 2013 - 17:40

Vefat

19 Aralık, 2013 - 13:59

Başkanlığımızın tertip ettiği kahvaltıya Sayın Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımız teşrif ettiler.

18 Aralık, 2013 - 16:18

Kurumumuz bütçesi görüşüldü.

18 Aralık, 2013 - 13:38

Başkanlığımız arşivi düzenleme çalışmaları devam ediyor.

10 Aralık, 2013 - 21:54

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ziyaret gerçekleştirlidi.

10 Aralık, 2013 - 17:23

Türkiye - Bulgaristan Emlak Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

6 Aralık, 2013 - 14:07

Yabancı gerçek kişilerin veri girişlerine ilişkin talimat ekte yayınlanmıştır.

28 Kasım, 2013 - 16:39

Genel Müdürümüz Sayın Davut GÜNEY, TİKA Başkanı Sayın Dr. Serdar ÇAM’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

 

 
28 Kasım, 2013 - 16:35

“Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın Yapısı, İşlevi, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın,Taşınmazlarla İlgili Mevcut Mevzuat Çerçevesinde Yaşadıkları Durumun Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri” konulu seminer gerçekleştirildi.

26 Kasım, 2013 - 16:36

AİHM ‘de görüşülmekte olan davalar ile ilgili olarak toplantı gerçekleştirildi.

26 Kasım, 2013 - 16:34

Kurumumuz bütçesi görüşüldü.

19 Kasım, 2013 - 15:44

Yemen Ahval-i Medeniye ve Nüfus Kayıt Genel Müdür Yardımcısı ve beraberindeki Heyet, Kurumumuzu ziyaret etmiştir.

5 Kasım, 2013 - 10:57

Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci KORU ve beraberindeki heyet Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir.

 

30 Ekim, 2013 - 11:33

“Türkiye’de Yeni Personel Rejimindeki Değişimler Ulusal Ve Uluslar Arası Yeni Yaklaşımlar” konulu seminer gerçekleştirildi.

9 Ekim, 2013 - 14:59

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde yabancılara yönelik tapu işlemlerinde kimlik tespiti konulu toplantı yapılmıştır.

8 Ekim, 2013 - 17:37

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı'nda “Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşımaz edinimi ve Türkiye’deki gayrimenkul sektörü konusunda” toplantı gerçekleştirilmiştir.

2 Ekim, 2013 - 12:33

Uluslararası Hukuk ve Dış İşilkiler Genel Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi.

2 Ekim, 2013 - 12:19

Emniyet Genel Müdürlüğünde Yabancılara yönelik tapu işlemlerinde kimlik tespiti konulu toplantı yapılmıştır.

27 Eylül, 2013 - 15:45

Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda “Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Yabancı Sermayeli Şirketler, Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Ediniminde Valilik Süreci” konulu seminer düzenlendi.

18 Eylül, 2013 - 12:29

"Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi " konulu projenin kapanış çalıştayı gerçekleştirildi.

16 Eylül, 2013 - 17:24

"Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti" konulu 2013/13 sayılı genelge aşağıda yayınlanmıştır.

 

6 Eylül, 2013 - 10:57

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28.Maddesinde düzenlenen mavi kartlılara ilişkin oluşturulacak alt mevzuata yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

2 Eylül, 2013 - 16:18

Eğiticilerin Eğitimi Çalıştay kapanışı gerçekleştirildi.

29 Ağustos, 2013 - 12:37

Ukrayna ile yapılacak olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Hizmet Ticareti Taahhüt Listemiz konulu toplantı yapılmştır.

27 Ağustos, 2013 - 14:23

“Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde devam edecek olan "Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı" başladı.

15 Ağustos, 2013 - 15:23

Değerlendirme Çalıştayı İzmir'de Gerçekleştirildi.

15 Ağustos, 2013 - 15:16

Değerlendirme Çalıştayı İzmir'de Gerçekleştirildi.

1 Ağustos, 2013 - 10:02

"Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi “ adlı projenin taslak eylem planı sunuş ve tartışma toplantısı Antalya Ramada Plaza Otelde  gerçekleştirildi.

29 Temmuz, 2013 - 10:36

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde yurtdışında Tapu ve Kadastro işlemlerinin yapılması konusunda toplantı yapıldı.

26 Temmuz, 2013 - 16:57

”Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında  İstanbul’da paydaşlarla “2.Değerlendirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

24 Temmuz, 2013 - 16:42

”Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında Ulusal Strateji Modelinin sunumu öncesi Adana’da paydaşlarla “Değerlendirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

18 Temmuz, 2013 - 16:06

Yurtdışında tapu ve kadastro işlemlerinin yapılması çalışmaları çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz Birimleri arasında değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

15 Temmuz, 2013 - 11:30

Yurtdışında Tapu ve Kadastro işlemlerinin yapılması çalışmaları kapsamında Devlet Personel Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

12 Temmuz, 2013 - 12:43

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi.

11 Temmuz, 2013 - 17:54

Genel Müdürümüz Davut GÜNEY, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet GÖRMEZ'i makamında ziyaret etti.

10 Temmuz, 2013 - 15:48

Dışişleri Bakanlığında yurtdışında tapu ve kadastro işlemlerinin yapılması çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

3 Temmuz, 2013 - 17:35

Kurumumuzda mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde görevli personele yönelik Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

3 Temmuz, 2013 - 09:58

Yurtdışında Tapu ve Kadastro işlemlerinin yapılması çalışmaları kapsamında mali altyapı çalışmaları konuları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile kurumumuz arasında değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

1 Temmuz, 2013 - 12:07

27-28 Haziran 2013 tarihinde Kamu Etik Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

1 Temmuz, 2013 - 10:42

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜİK tarafından genel istatistik eğitimi gerçekleştirilmiştir.

27 Haziran, 2013 - 15:44

Yurtdışında Tapu ve Kadastro işlemlerinin yapılması çalışmaları kapsamında teknik altyapı çalışmaları konuları ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile kurumumuz arasında değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

27 Haziran, 2013 - 15:40

6302 sayılı Kanunun değişen mevzuatları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

20 Haziran, 2013 - 11:35

Başkanlık personeli ve aileleri akşam yemeğinde biraraya geldi.

18 Haziran, 2013 - 17:42

Yabancıların Taşınmaz Edinimindeki İzin Uygulamaları ile ilgili olarak toplantı gerçekleştirildi.

18 Haziran, 2013 - 14:55

Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürlüğü ile bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi düzenlendi.

 

18 Haziran, 2013 - 13:42

Libya Gayrimenkul Tescil Kurumu Başkanı Ali Alhadi Altaib beraberindeki heyetle kurumumuzu ziyaret etti.

17 Haziran, 2013 - 15:51

Yabancı Gerçek Kişilerin ülkemizde gayrimenkul edinim süreci ve bu süreçte yapılacaklar ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

12 Haziran, 2013 - 16:55

Başbakanlık e-devlet Danışma Grubu üyeleri, başkanlığımızı ziyaret ettiler.

Dr.Bekir Tarık YİĞİT ve Prof.Dr. İbrahim TEKDEMİR
6 Haziran, 2013 - 16:37

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Organ ve Beden Bağışı konusunda konferans düzenlendi.

6 Haziran, 2013 - 11:09

Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı hedeflerinin ara değerlendirilme toplantısı Eskişehir'de yapıldı.

4 Haziran, 2013 - 14:51

Trabzon Tapu ve Kadastro IX. Bölge Müdürlüğünde, “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” eğitimi yapıldı.

3 Haziran, 2013 - 16:16

Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğünde, 23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” eğitimi yapıldı.

3 Haziran, 2013 - 16:05

Hatay Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğünde, 31 Mayıs-01 Haziran 2013 tarihlerinde “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” eğitimi yapıldı.

3 Haziran, 2013 - 15:35

Denizli Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğünde, 30-31 Mayıs 2013 tarihlerinde “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” eğitimi yapıldı.

3 Haziran, 2013 - 14:51

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Tapu ve Kadastro işlemlerinin yurtdışında yapılmasında hukuki altyapı çalışmaları hakkında toplantı gerçekleştirildi.

3 Haziran, 2013 - 11:18

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Tapu ve Kadastro işlemlerinin yurtdışında yapılması çalışmaları hakkında toplantı gerçekleştirildi.

28 Mayıs, 2013 - 09:53

Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğünde, 23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” eğitimi yapıldı.

21 Mayıs, 2013 - 16:43

Dışişleri Bakanlığı’nda “Yurt Dışında Yapılacak Tapu İşlemleri” konulu toplantı yapılmıştır.
 

Eğitimciler
21 Mayıs, 2013 - 12:15

İzmir Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğünde, 16-17 Mayıs 2013 tarihlerinde “Yabancıların Taşınmaz Edinimi” eğitimi yapıldı.

15 Mayıs, 2013 - 13:33

“Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ülkemizde Taşınmaz Edinimi ve Veri Eşleştirme İşlemleri ile TC Kimlik Güncelleme İşlemlerine Yönelik Eğitim’’ 'ler Bölge Müdürlüklerimizde başladı.

Dr.Bekir Tarık YİĞİT
13 Mayıs, 2013 - 09:07

Yabancı İşler Dairesi ile İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim başarı ile tamamlanmıştır.

Dr.Bekir Tarık YİĞİT
3 Mayıs, 2013 - 10:42

“Uluslararası ve İkili Anlaşmaların Müzakere Edilişi, Yapılışı ve Yürürlüğe Konuluşu” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Toplantı Görüntüsü
3 Mayıs, 2013 - 10:19

“Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi” toplantısı yapıldı.