Personel Dairesi Başkanlığı Haberleri

18 Mart, 2020 - 12:32

Başkanlığımız Şube Müdürlüklerince aylık periyodlar halinde düzenlenen Kahvaltı ve İstişare Toplantısı kapsamında Planlama ve Personel Politikaları Şube Müdürlüğü tarafından 13.03.2020 tarihinde dü

24 Şubat, 2020 - 14:57

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001 standartlarına göre kurulmuş ola

10 Şubat, 2020 - 09:39

Başkanlığımız Şube Müdürlüklerince aylık periyodlar halinde düzenlenen Kahvaltı ve İstişare Toplantısı kapsamında Disiplin Şube Müdürlüğü tarafından 07.02.2020 tarihinde düzenlenen programa Persone

13 Aralık, 2019 - 16:55

Başkanlığımız Şube Müdürlüklerince ayl

15 Kasım, 2019 - 10:44

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE  YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15.11.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

4 Kasım, 2019 - 10:13

2012/1 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge yürürlükten kaldırılmış olup 2019/15 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürl

6 Ağustos, 2019 - 11:35

2017/1 sayılı Personel İşlemleri Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup 2019/9 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel İşlemleri Genelgesi, Genel Müdürlük Maka

21 Mayıs, 2019 - 11:56

Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 17.05.2019 tarihinde TEDAŞ Misafirhanesinde düzenlenen iftar programına Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Kadastro Dairesi Başkanı V

27 Aralık, 2018 - 14:22

Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta iken emekliye ayrılan Mustafa Tayfun KÜRKÇÜ

3 Aralık, 2018 - 16:16

     Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde mali konularda iş ve işlem yapan personele yönelik olarak “Mali Mevzuat Eğitimi” Genel Müdür Yardımcısı V.

16 Kasım, 2018 - 15:49

Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde ve Ankara Tapu ve Kadastro 1.

20 Eylül, 2018 - 11:50

Performans Yönetim Sistemi ve Norm Kadro Komisyonları ortak toplantısını 19 Eylül 2018 günü  Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ömer Sinan BAYÇELEBİ’nin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı İbrahim Ö

11 Temmuz, 2018 - 17:39

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001 standartlarına göre kurulmuş ola

2 Kasım, 2017 - 15:41

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelli Personel Hizmet İçi

19 Ekim, 2017 - 12:49

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün merkez ve bölge birimleri bünyesinde görev yapmakta olan yönetici asistanlarına yönelik ''Etkin Yönetici Asistanlığı Eğitimi'' Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Ya

5 Ekim, 2017 - 17:45

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ön başvuru yapan adaylarla ilgili duyuru için lütfen haber başlığını tıklayınız

22 Eylül, 2017 - 16:05

Kurumumuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışmakta olan personelimizden emeklilik talebinde bulunacak olanların Emeklilik Talep Formu ile birlikte

18 Mayıs, 2017 - 15:13

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci maddesi gereğince 13/04/2017 tarihinde Kurum İdari Kurulu Toplantı tutanağı için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

4 Mayıs, 2017 - 15:06

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Bölge Müdürlükleri ile bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlükleri arşivlerinde görev yapan personele yönelik olarak planlanan Arşiv Mevzuatı Eği

30 Ocak, 2017 - 10:26

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2017 Yılı Hedeflerinin Müzakeresi Çalıştayı, Sayın Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Müdür Veki

30 Kasım, 2016 - 12:07

2016 Ekim Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağına ekten ulaşabilirsiniz.

17 Ekim, 2016 - 13:59

İnsan kaynakları yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı yönetici ve personeli ile Ge

9 Mayıs, 2016 - 15:00

Nisan 2016 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı için lütfen başlığa tıklayınız.

29 Mart, 2016 - 13:47

2016 Mali Yılında ödenecek İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet ve Diğer Tazminatlara ilişkin I, II ve III sayılı cetveller

7 Mart, 2016 - 16:34

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde görev yapan arşiv memurları, merkez birimleri arşivlerinde görev yapan personel ve 2015 yılında işlem yevmiye adedi 10.000'i geçen tapu

15 Şubat, 2016 - 14:37

KPSS ile Kurumumuza Aday  Memur olarak ataması yapılan Tapu Müdürlüklerinde görev yapan Teknikerler ile Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan Mühendis ve Tekniker unvanlı personele yönelik Aday Memu

17 Aralık, 2015 - 15:19

KPSS ve "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanun Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik" gereği Kurumumuza Aday  Memur olarak ataması yapılan personele yönelik

5 Kasım, 2015 - 14:45

Kurum İdari Kurul Toplantı Tutanağı ile ilgili duyuru için lütfen aşağıdaki dosyaya tıklayınız

22 Ekim, 2015 - 09:48

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimine yönelik planlama, ölçme, değerlendirme ve politika oluşturma faaliyetleri içeren süreçlere katkıda bulunulması ve insan kaynakları yönetimindeki etkinliğin a

11 Mayıs, 2015 - 14:31

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı personeline yönelik Hizmet İçi Eğitim Afyonkarahisar ilinde başladı...

11 Mayıs, 2015 - 14:26

Ankara, Trabzon, Samsun, Kayseri, Kastamonu, Sivas, Yozgat Bölge Müdürlükleri ve yetki alanındaki Kadastro Müdürlüklerinde/Birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak  "Orman Kadastrosu" konu

13 Nisan, 2015 - 16:33

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre Bölge Müdürlükleri ile yetki alanındaki Tapu ve Kadastro  Müdürlüklerinde istihdam edilen ve TAKBİS kullanıcı adı ve şifresi ve buna bağlı y

4 Şubat, 2015 - 16:51

KPSS sonucu  Kurumumuza Aday  Memur olarak ataması yapılan personele yönelik (Bilgisayar İşletmeni, Tekniker) Aday Memur Yetiştirme Eğitimi; Yabancı İşler Dairesi Başkanı Dr.

23 Ocak, 2015 - 17:46

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılacak personeller ile ilgili ilan metni ve diğer açıklamalar için başlığa tıklayınız.

24 Aralık, 2014 - 09:35

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 52’nci Maddesi gereğince, bedelli askerlik uygulamasından yararlanan/yararlanacak olan personelin dikkatine…

19 Aralık, 2014 - 14:03

KPSS sonucu  Kurumumuza Aday  Memur olarak ataması yapılan personele yönelik (Bilgisayar İşletmeni,  Tekniker, Mühendis, Arşiv Memuru) Aday Memur Yetiştirme Eğitimi; Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü

23 Ekim, 2014 - 13:33

Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelinin HİTAP'a kimlik ve özlük bilgilerinine dair veverilerin toplu aktarılması işlemleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığ

14 Ekim, 2014 - 15:21

Genel Müdürlük  Merkez Birimleri ile Bölge Müdürlüklerinde mali konularda görev yapan  personele yönelik "Kamu İhale Mevzuatı" ve "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun

9 Eylül, 2014 - 14:33

Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde görevli personele yönelik "Resmi Yazışma Kuralları” eğitimi Genel Müdür Yardımcımız Hüseyin KESİMOĞLU, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Abdullah OĞULTAY ve Ta

25 Ağustos, 2014 - 10:39

9 Haziran – 20 Haziran 2014 tarihleri arasında Çorum ilinde Temel Eğitim bölümü tamamlanan 3.

21 Temmuz, 2014 - 16:21

Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Mahmut ŞENER’ in açılış konuşmasıyla başlayan Genel Müdürlük merkez birimleri ile Tapu ve Kadastro Ankara I.

10 Haziran, 2014 - 09:16

KPSS sonucu  Kurumumuza Aday  Memur olarak ataması yapılan personele yönelik (Bilgisayar İşletmeni) 2014 yılı 3.

31 Mart, 2014 - 14:51

17 Şubat 2014 tarihinde başlayan 2. grup Aday Memur Yetiştirme Eğitimi 28 Mart 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Eğitimin son gününde; Temel Eğitim Sınavında 1. 2. ve 3.

18 Şubat, 2014 - 13:23

Kurumumuza KPSS sonucu  Aday  Memur olarak ataması yapılan personelin 2014 yılı 2.

18 Şubat, 2014 - 13:13

06 Ocak 2014 tarihinde başlayan 1. grup Aday Memur Yetiştirme Eğitimi 14 Şubat 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Eğitimin son gününde, Temel Eğitim Sınavında 1. 2. ve 3.

26 Haziran, 2013 - 23:31

Kurumumuzda mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde görevli personele yönelik Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Ali ADAK, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İlh

14 Mayıs, 2013 - 17:37

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ana hizmet birimleri emrine atanan  Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılarının Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı  “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Aday Memurlarının