Lihkab Haberleri

30 Ocak, 2019 - 17:55

15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de

24 Aralık, 2018 - 10:51

2010/13-(1706) sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelgede değişiklik yapılmıştır.

17 Ekim, 2018 - 08:58

2017 yılında gerçekleştirilen eğitime katılım göstermeyen lisanslı bürolar ve 2019 yılında lisanslı mühendislere yönelik gerçekleştirilecek meslek içi eğitim hakkındaki Makam Olur'u

10 Ekim, 2018 - 08:55

Talimat

9 Ekim, 2018 - 17:31

Genel Duyuru

3 Eylül, 2018 - 15:59

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları tarafından 2018/8 Sayılı Genelgemiz kapsamında yürütülen çalışmalarda Damga Vergisi ödemelerinin aylık kontrolü hakkında Genel Duyuru