Sözleşmeli Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Atama Nedeniyle Ödenmeyen Yolluğunun Ödenmesine İlişkin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Açtığı Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Kararı

Metin Ektedir...M.B.