Davacının Taşınmazına Ait Tapusunun İptal Edilerek Devlet Ormanı Olarak Tescil Edilmesi Üzerine, Yapılan İşlemin İptali ve Uğradığı Maddi Zararın Karşılanması İçin Açmış Olduğu Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının Kurumumuz Bünyesinde Görev Yaparken KPSS Sonucu Başka Bir Kuruma Yerleştirilmesi Üzerine Sözleşmesini Feshetmesi Nedeniyle Tarafına Çalıştığı Dönem İçin İş Sonu Tazminatı Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar

metin ektedir.O.G.

Davacının Taşınmazının Yüzölçümünün Tapu Kayıtlarındaki Miktarından Fazla Olduğu, Ayrıca Komşu Arazi Parselindeki Sınır İhlalinden Dolayı Men-i Müdahale DavasıAçılması Neticesinde Adil Tatmin Talebinde Bulunulmaması Üzerine Tazminatın Ödenemeyeceği Kararı

 

COUNCIL OF EUROPE                    AVRUPA KONSEYİ

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

 

İKİNCİ DAİRE

 

… VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE

 

(Başvuru no. 2249/03)