​​1/1000 Ölçekli Sayısal Renkli Gerçek Ortofoto Üretimi İhale İlanları Hk.