1998/10 Sayılı "Kadastro Müdürlüklerinin Yetki Alanı Değişikliklerinde Uyulacak Esaslar" Konulu Genelge

Ilgi: 2.5.1994 gün, 1994/6 sayili genelge

Bilindigi gibi, kadastro müdürlüklerinin yetki alanlarini olusturan ilçe ya da ilçelerden gerekli görülenler Genel Müdürlük karari ile baska bir kadastro müdürlügünün yetki alanina kaydirilmakta, ayrica bazi bucak ve köyler idari bagimliliklari yönünden ilgili Bakanlikça baska ilçe ya da ilçelerin idari hudutlari içerisine alinmak suretiyle kadastro müdürlüklerinin yetiki alanlarinda degisiklikler olabilmektedir.

Deginilen nedenlerle yetki alanlari degisiklige ugrayan kadastro müdürlüklerince, degisiklige konu birimler için yapilmakta olan is ve islem devirlerinde, gerek devrin zamanlamasi ve gerekse sekil ve sartlari yönünden bazi sikintilarin yasanmasina neden olduguu gözlenmektedir.

Bu sikintilara önlem olmak üzere, bu türden devir islemlerinde uyulacak esaslar asagida açiklanmistir.

1- Kadastro çalismalarina yeni baslanan birimlerde;

a) Çalismalar henüz nirengi islerinin yapilmasi asamasinda ise, bu islemler tamamlandiktan sonra,

b- Çalismalar, çalisma alani sinirinin çevrilmesi asamasinda ise, bu islemin birim bütününde tamamlanmasindan sonra,

c- Sinirlandirma ve ölçü çalismalarina baslanmissa, baslanan kadastro adalari kapsamindaki sinirlandirma, ölçü, tespit ve çizim islemleri ile imza eksiklikleri tamamlandiktan sonra, (Baslanan ada çok büyükse, makul bir bölümü bitirildikten sonra)

2- Kadasatro çalismalari tamamlanma asamasina gelmis birimlerde;

a- Çalismalarin (sinirlandirma, ölçü, tespit v.s.) birim bütününde tamamlanmasi asamasina gelinmisse, örnegin; son kadastro adasina baslanmis ya da kadastrolanmayan alan olarak az parselli bir veya birkaç ada kalmissa, bu yerlerin de kadastro çalismalari tamamlanip, ilgi genelgenin talimat bölümünün 3 üncü maddesi uyarinca gerekli kontrolleri yapildiktan ve böylece birim bütünü itibariyle aski ilanina alinabilmesine uygun duruma getirildikten sonra,

b) Sinirlandirma, ölçü ve tespit çalismalari tamamlanmis ve böylece islemler aski ilanina alinmasi asamasina gelmisse, yukaridaki 2/a paragrafinda deginildigi gibi gerekli kontroller yapilarak aski ilanina alinabilmesine hazir duruma getirildikten sonra,

Islemler, aski ilani asamasina getirilerek devir edilenlerin aski ilanlari yapilmak ve yarim islem olarak devir edilenlerin de kadastrosu devam ettirilerek tamamlanmak üzere, yeni yetkilisi kadastro müdürlügüne usulüne uygun olarak devir edilecektir.

3. Kadastro çalismalarina açilmis olan birimlerin bu asamada ilgili Bakanlik karari ile baska bir ilçeye baglanmasi ve kuskusuz bu birimlerin yeni baglandigi ilçenin baska bir kadastro müdürlügünün yetki alaninda kalmasi durumunda, bu birimlerdeki kadastro is ve islemlerinin yeni yetkilisi kadastro müdürlügüne devrinde de yukaridaki 1 ve 2 inci maddelerdeki açiklamalar dogrultusunda hareket edilecektir.

4- Genelgenin 1/c maddesi kapsamina giren çalisma alanlarinda devirden önce yapilmis itirazlarin, 47/E yönetmeligin 8 inci maddesinde belirtilen süreler dikkate alinarak devir asamasina kadar sonuçlandirilmasina çalisilacaktir. Bunlardan herhangi bir nedenle ele alinmayanlar devir listesinde belirtilecektir.

5- Kadastro çalismalari devam eden ya da önceden sonuçlandirilmis birimlerle ilgili is ve islemler, devir konusu olan tüm hukuki ve teknik islem belgeleri yönünden yorum gerektirmeyecek açiklikta listelenerek devir edilecektir.

6- Devir listeleri;

• Devreden Kadastro Müdürlügü
• Devralan Kadastro Müdürlügü
• Bölge Müdürlügü
• Genel Müdürlük

arsivlerinde saklanmak üzere 4 nüsha olarak düzenlenecektir.

7- Devir yapildiginda, devir nedenleri ile, isin hangi kadastro müdürlügünün yetkisine geçtigi hakkinda alakali ilçe kaymakamligina, kadastro mahkemesine, ilgili köy/mahalle muhtarligina ve belediye baskanligina yazili bilgi verilecektir.

Bilgilerinizi ve bildiris dogrultusunda geregi yapilmak üzere genelgenin çogaltilarak bölgenize bagli kadastro müdürlüklerine tebligini rica ederim.

Şinasi BAYRAKTAR
Genel Müdür Yardimcisi
Genel Müdür Vekili

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
1998/10
Kabul Tarihi: 
27 Temmuz 1998
Yürürlük Durumu: