2005/9 Sayılı "Sendika Üyeliği" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

SAYI      : B.09.1.TKG.0.71.06.915.99/                                                          19/04/2005
KONU   : Sendika Üyeliği

GENELGE NO:1603
2005/9

İLGİ: (a) 07/03/2005 tarih ve 2005/6-1600 sayılı Genelge.
          (b) 06/04/2005 tarih ve B.02.1.DPB.0.22/5636 sayılı yazı ve eki.
 (c) 13/04/2005 tarihli ve B.091.TKG.06.10000-013-04-702/1795 sayılı yazı ve eki.

İlgi (a) Genelgemizin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacaklar veya sendika kuramayacaklar başlıklı son paragrafında;  Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları ve bunların yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Bölge Müdürleri ve Bölge Müdür Yardımcıları, Tapu Sicil Müdürleri, Kadastro Müdürleri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Kurs Müdürü, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürünün kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları gibi sendika da kuramayacakları belirtilmiş ise de;

İlgi (a) Genelgemizin son paragrafına Tapu Sicil ve Kadastro Müdürleri ile bunların yardımcılarının sendikalara üyelikleri hakkında; Hukuk Müşavirliğimizin ilgi (c)  yazısı ve Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) yazılarından belirtilen görüşler doğrultusunda aşağıdaki metinde açıklandığı üzere düzeltme yapılmıştır.;

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (c) bendinde     bölge il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri    ifadesi ile il ve ilçe müdürü kadrosu bulunan ve bu şekilde teşkilatlanan kurumlar düzenlenmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait il ve ilçe müdürü kadrosu da bulunmadığı dikkate alınarak,   Tapu Sicil ve Kadastro Müdürleri ile bunların yardımcılarının; 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin personelin en üst amiri veya yardımcısı olmaları halinde sendika üyesi olamayacakları, bunun dışında ise sendika üyesi olabileceklerdir.

Bilgi edinilmesi ve Müdürlüğünüze bağlı tüm kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine yazımızın ivedilikle iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.   

                                        M. Zeki ADLI  
                              Genel Müdür V.

 

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/9
Kabul Tarihi: 
19 Nisan 2005
Yürürlük Durumu: