2008/15 Sayılı "Hukuk Müşavirleri ile ilgili görev olurlarının alınması ve tebliği" Konulu genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

 

Sayı :B.09.1.TKG.061-010-06/ 30/10/2008
Konu : Hukuk Müşavirleri ile ilgili görev olurlarının alınması ve tebliği

GENELGE NO-1665
2008/15

İdaremiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde görev yapmakta olan Hukuk Müşavirlerince; 3045 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen görevler yanında, Eğitim Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen adaylık, görevde yükselme, hizmet içi eğitim vs. programlarında öğretmenlik, Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ve Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mesleki dersler öğretmenliği, il içi ve il dışı duruşmalarda temsil, ihale komisyon üyeliği, disiplin kurulu üyeliği, İdaremiz bünyesinde oluşturulan çeşitli ihtisas komisyonlarında üyelikler, diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarda oluşturulan çeşitli komisyonlarda idaremizi temsil görevleri de birlikte yürütülmektedir.
Diğer taraftan; Hukuk Müşavirleri görev verilen tarihte senelik izinde, raporlu veya duruşma vs. görevlerinde olabileceği gibi, aynı zaman dilimine denk gelecek şekilde değişik komisyon görevleriyle de görevlendirilmiş olabilmektedir. Hatta bazen Hukuk Müşavirlerinin birikimleri ile hiç bir ilgisi olmayan konularda dahi görevlendirme yapıldığı gözlenmektedir.
Bu tür durumlarda, hal icabına göre 1. Hukuk Müşavirliği Makamı'nca durumun değerlendirilmesi, gerekirse tedbir alınması veya yeni bir görevlendirme yapılması icap etmektedir.
Ancak; görevlendirme olurlarının; çoğunlukla 1. Hukuk Müşavirliği'nin bilgisi haricinde alınması ve görevlendirmenin Hukuk Müşavirliğinin bilgisi dışında doğrudan ilgili Hukuk Müşavirine tebliğ edilmesi nedeniyle, soruna müdahale edilmesi, tedbir alınması veya yeni bir düzenleme yapılması mümkün olamamaktadır. Kaldı ki; Hukuk Müşavirlerinin birikimlerinden en iyi şekilde faydalanılabilmesi ve Hukuk Müşavirleri arasında eşit iş dağılımının sağlanabilmesi için görevlendirilecek Hukuk Müşavirinin bizzat 1. Hukuk Müşavirliğince tespitinde zaruret bulunmaktadır.
Bu itibarla; Hukuk Müşavirlerinin yukarda belirtilen konularla ilgili olarak
görevlendirilmelerine dair, diğer daire başkanlıklarınca alınacak olur'ların, bundan böyle 1. Hukuk Müşavirliği'nin koordinesi ile alınması ve bu tür görevlendirme olur'larının doğrudan ilgili Hukuk Müşavirine değil, ilgili Hukuk Müşavirine tebliğ edilmek üzere Hukuk Müşavirliğine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                                                   Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                                        Genel Müdür V.

DAĞITIM :
Genel Müdür Yardımcılarına
Özel Kalem Müdürlüğüne
Tüm Daire Başkanlıklarına
Sivil Savunma Uzmanlığına
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne

__________________________________________________________________
Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. R. ACAR 1. Hukuk Müşaviri
Tel:(0 312) 413 62 03 Faks: (0 312) 413 62 02
e-posta: hukuk@,tkgm.gov.tr Elektronik Ağ: www.tkgm.gov.tr.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2008/15
Kabul Tarihi: 
30 Ekim 2008
Yürürlük Durumu: