2009/8 Sayılı "Bürokrasinin Azaltılması" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

 

Sayı : B.09.1.TKG.876.01.073/ 24/03/2009
Konu : Bürokrasinin Azaltılması.

GENELGE NO:1679
2009/8

...........................DAİRESİ BAŞKANLIĞINA,
TAPU VE KADASTRO ...............BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 13/12/2006 tarih B.09.1.TKG0100001-073/1637-2006/21 sayılı genelge.

Bilindiği üzere ilgi genelgemizde; uygulamada karşılanacak sorunlara karşı ne şekilde bir yol izleneceği ve sorunların veya tereddüt edilen konuların Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmeden önce nasıl bir yöntem izleneceği hakkında bilgi verilmişti.
Bu defa; Başbakanlık Makamının talimatı üzerine, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Dairesi Başkanlığınca organize edilen Bürokrasinin azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları kapsamında; 3045 sayılı Teşkilat Kanuna göre gerek taşra birimlerimizin, gerek ise Genel Müdürlüğümüzden bilgi istenilen ve tereddüt edilen konuların incelenmesi veya karar alınmasına yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez İnceleme Kurulu ile Bölge İnceleme Kurullarının Görev, yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 03.03.2009 tarih ve 916 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulmuş ve tüm birimlerimize duyurulmuştur.
Bu çalışmada öngörülen amaç; kamu hizmetlerinin, hizmeti talep edene en yakın birimlerden verilmesi ve bir işlemin en alt düzeyde hangi kademede tamamlanabiliyorsa o kademede bitirilmesinin sağlanmasıdır.
Ancak, çeşitli defalar ikaz ve uyarılara rağmen taşra birimlerimizden Kanun ve ilgili mevzuatta düzenlenmiş ve talimata bağlanmış hususların bir kez de merkezce incelenmesi vb. ifadelerle Genel Müdürlüğe intikal ettirildiği ve iş yükünün arttırıldığı, işlem süreçlerinin gereksiz olarak uzamasına sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır.
Bölge Müdürlüklerince değerlendirilmeden veya bölge inceleme kurullarında görüş oluşturup karara bağlanmadan çeşitli sebep ve bahaneler ileri sürülerek merkeze yönlendirilen yazılarla iş ve işlemlerin gereksiz yere uzamasına ve aksamasına sebebiyet verildiğinden inceleme yapılmadan iade edilme zorunluluğu doğacaktır.
Diğer taraftan, Bölge İnceleme Kurullarında karara bağlanan hususlar ayrıca merkeze intikal ettirilmesine gerek kalmadan sonuçlandırılmalıdır.
Bu nedenle; bilgi istenilen, tereddüt edilen, karar alınması veya incelenmesi gereken konuların, yukarıda açıklandığı üzere ilgi genelge ve yönetmelik doğrultusunda herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye sebebiyet verilmeden uygulamaya yön verilmesini ve tüm birimlere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                         Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                                              Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Merkez ve Taşra Birimlerine.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2009/8
Kabul Tarihi: 
24 Mart 2009
Yürürlük Durumu: