​​2015 yılı Faaliyet Değerlendirilmesi ve 2016 yılı Hedeflerinin Müzakeresi Çalıştayı