-A A +A

2017 / 3 SAYILI GENELGE PERFORMANS RAPORLARI (16 Mart 2019 tarihi itibariyle)

2017/3 SAYILI GENELGE PERFORMANS RAPORLARI (16.03.2019 tarihi itibariyle)

2017/3 sayılı Genelge kapsamında yapılan ciltli resmi senetlerin ve   mimari projelerin tarama, TAKBİS’e aktarılmasına ilişkin 

15.03.2019 tarihli Performans Durumu çizelgeleri ile  16.03.2019 tarihli Arşiv Ayıklama-Tasnif-Veri Enteğrasyonu-Tarama  Raporu ekte yayımlanmıştır.