logo.png

-A +A

2018 Yılı Hizmet Ücretleri ve Katsayılar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 14/5/2018 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/64 sayılı kararına istinaden 14.11.2018 tarihli ve 12364127-180.99-E.3540360 sayılı Makam Olur'u ile güncellenen yeni Hizmet Ücretleri Tarifesi ekte sunulmuştur.

2018 yılı teminat tutarı : 26.699,38 TL

Hizmet ücretleri ve katsayılara aşağıdaki linkten ulaşılabilir...