-A A +A

2018 Yılı Taşra Teftiş Programı 09.04.2018 tarihinde başladı

2018 Yılı Taşra Teftiş Programı 09.04.2018 tarihinde başladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Taşra Teftiş Programı kapsamında 2018 yılında Müfettişlerce Tapu Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerinin yaklaşık %25'i, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (LİHKAB) yaklaşık %60'ının teftiş edilmesi planlanmaktadır.