-A A +A

2018 YILI TEFTİŞ PROGRAMI TAMAMLANMIŞTIR

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılında yapılması planlanan Bölge Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile LİHKAB'lara yönelik teftiş programı tamamlandı.

2018 yılında müfettişlerce 22 Bölge Müdürlüğü, 222 Tapu Müdürlüğü, 9 Kadastro Müdürlüğü, 131 LİHKAB olmak üzere toplam 384 birim teftiş edilmiştir.

2018 yılı teftiş programında müfettişlerce teftişleri yapılmayan diğer müdürlükler ve LİHKAB'ların denetimleri Bölge Müdürlüklerince 31.12.2018 tarihine kadar yapılacaktır.

2018 yılı sonuna kadar tüm Tapu Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve LİHKAB'lar teftiş edilmiş olacaktır.