mlogo.png

-A A +A

2019 Yılı Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri

2019 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili Yer Değiştirme Kurulunun 29/03/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı kararı ile 2019 yılında zorunlu yer değişikliğine tabi tutulacak personel listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yer almaktadır.

1- Yer Değiştirme Kurulu Kararı (2019/1)

2- Zorunlu Atamaya Tabi Personel Listesi

3- Zorunlu Atamaya Tabi Personel Listesi (Mühendis / Kontrol Mühendisi)

4- Zorunlu Atamaya Tabi Personel Listesi (Zorunlu Atamaya Tabi Personel ve Mühendisler Dışındaki Diğer Personel - Tapu Müdürlükleri) (Güncellenen)