-A +A

2019 Yılı Hizmet Ücretleri ve Katsayılar

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası "Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her yıl harita kadastro mühendisleri odasının görüşü alınmak suretiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir." hükmü gereğince 31.12.2018 tarihli ve 4338707 sayılı Makam Olur'u ile güncellenen 2019 yılı Hizmet Ücretleri Tarifesi ekte sunulmuştur.

Ayrıca 2019 yılı teminat tutarı : 30.704,29 TL

Hizmet ücretleri ve katsayılara aşağıdaki linkten ulaşılabilir...