-A A +A

2019 Yılı Staj Dönemi Başarıyla Sona Erdi

Kurumumuzun faaliyet alanlarıyla doğrudan ilişkisi bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrenciler için, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkanlığımız bünyesinde staj çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Genel olarak eğitim hayatının son aşamasına gelmiş olan öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerinde ve tecrübe edinmelerinde önemli bir yeri olan staj faaliyeti meslek hayatına geçişin ilk adımıdır. Böylesi önemli bir faaliyetin,  Başkanlığımız gibi ülkemizin önemli bir arşivinde gerçekleştirilmesi ise öğrencilerimiz tarafından kamu sektöründeki çalışma hayatını tecrübe etmeleri ve tarihi değere haiz arşiv dokümanlarını yakından tanımaları noktasında büyük önem taşımaktadır. Teorik bilgilerini pratikte değerlendirilmesinin yanı sıra Başkanlığımızda usta-çırak ilişkisi modeliyle Osmanlı Türkçesi bilgilerinin geliştirilmesi noktasında da önemli kazanımlar sunulmaktadır.

Staj faaliyetleri öğrencilerimize önemli katkılar sunarken, Başkanlığımız tarafından yürütülen "Taşra Arşivlerinde Bulunan Osmanlı Türkçesi ile Yazılı Sicil ve Belgelerin Merkezde Toplanması Projesi" gibi büyük bir projeye de istihdam desteği sağlamakta, faaliyetlerin daha hızlı tamamlanmasına katkı sunmaktadır.

2019 yılı staj çalışmalarına; Ankara, Hacettepe, İstanbul, Marmara, Selçuk ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerinden toplam 17 öğrenci iştirak etmiş ve stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mutlu bir şekilde kurumumuzdan ayrılmıştır.

Destek veren üniversitelerimize ve staj programına katılan öğrencilerimize çalışmalarımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında da başarılar dileriz.

Bundan sonra ki yıllarda da Başkanlığımızda staj yapmak isteyen bütün öğrencileri Başkanlığımıza bekleriz.