-A +A

2019 YILI YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI

   Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Prosedürü kapsamında Bölge Müdürlüğümüzün 2019 yılı 1. dönem YGG Toplantısı tüm birim amirlerimizin katılımıyla 9-11 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

   Toplantıda, yapılan iç tetkikler sonucu tespit edilen hususlar değerlendirilmiş ve alınması gereken önlemler gözden geçirilmiştir. Ayrıca birimlerimizin sorunları, görüş ve önerileri değerlendirilerek, hizmet kalitesinin arttırılması ve hedeflenen projelerin gerçekleştirilmesine yönelik atılacak adımlar üzerinde durulmuştur.