logo.png

-A +A

2828 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuza Yerleşen Adayların Dikkatine

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi gereği Kurumumuza yerleşen adayların aşağıda istenilen belgeleri, 06/02/2017-10/02/2017 tarihlerinde Saat 17:00'ye kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 2. Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)
 3. Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğuna dair)
 4. Fotoğraf (Yeni Çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun 4 Adet)
 5. Diploma Fotokopisi (2 Adet)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)
 8. Personel Beyan Formu (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
 9. Personel Bilgi Formu (Tek Sayfaya Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
 10. Mal Bildirimi Formu(Tek Sayfaya Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)
 11. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)