-A +A

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilen Adaylar Hakkında Duyuru

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuz Emrine

     Yerleştirilen Adaylar Hakkında Duyuru

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 inci maddesi gereği Kurumumuza yerleşen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 07/01/2019 – 11/01/2019 tarihleri arasında Saat 17:00ye kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar atanmaya esas belgelerini aşağıda belirtilen sıraya riayet ederek teslim edeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

2. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

4. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)

5. Diploma Aslı ve 2 Adet Fotokopisi

6. Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 Adet Fotokopisi

7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)  (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)

8. Personel Beyan Formu https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)

9. Personel Bilgi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2  adresindeki  "Formlar"  bölümünden temin edilecektir.)

10. Mal Bildirimi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2  adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)

11. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.)