​​3065 Sayılı Kanunun 13/i Maddesi Uygulaması Hakkında