-A A +A

Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ile Stratejik Bölgelerin Tespiti

Çarşamba, 22 Ocak, 2020

Genelkurmay Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 05/05/2011 tarihli "Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ile Stratejik Bölgelerin Tespitine kapsamında yürütülen çalışmalar İlişkin İş Birliği Mutabakatı" neticesinde tüm illerimizde askeri yasak ve güvenlik bölgeleri koordinat belirleme çalışmaları tamamlanarak tapu sicillerine işlenmiştir.

Bu kapsamda;

  1. Yabancı gerçek kişilerin edinim taleplerinde, taşınmazın bu bölgelerde kalıp kalmadığı hususu yetkili komutanlıklara soru konusu edilmeden, doğrudan tapu sicil bilgileri esas alınarak karşılanacaktır.( Genelge: 2017/4 ) 
  2. Yabancı sermayeli şirketlerin edinim taleplerinde; Valilikler tarafından Genelkurmay Başkanlığı ya da yetkili komutanlık ile yapılan sorgulama yerine ilgili Tapu Müdürlüğü ile yazışma yapılması ve Tapu Müdürlükleri tarafından da Valiliklerce yapılan bu yazışmalara azami üç iş günü içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir.       ( Genelge: 2018/6 )

Böylece;

  1. Çalışmalar 05.05.2011 tarihli protokol ile başlamış ve 2019 yılı sonunda tamamlanmıştır.
  2. Çalışma ile yabancı gerçek kişilerin ve yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde taşınmaz edinim taleplerinin en kısa sürede karşılanması amaçlanmıştır.
  3. Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinim süreleri 3-5 ayı bulmakta iken, böylece Türk vatandaşları ile aynı sürede taşınmaz edinebilmeleri mümkün hale gelmiştir.
  4. Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde taşınmaz edinim süreleri birkaç ayı bulmakta iken, bu çalışma sonucu Valiliklerce yapılacak değerlendirme süresi şuan için 3 güne kadar indirilmiş bulunmaktadır.
  5. Çalışma ile askeri yasak ve güvenlik bölgeleri sayısallaştırılmış ve kurulan Mekansal Gayrimenkul Sistemine (MEGSİS) aktarılarak arşivlenmesi ve bu alanlardaki güncelleme, iptal ve yeni alınacak kararların izlenmesi mümkün hale gelmiştir.
  6. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderilecek belgeler bu sistem üzerinden yetkili komutanlıklar tarafından çıkarılabilecektir.

Çalışma süreçlerinin her aşamasında emeği geçen tüm ilgili kurum ve birim personeline teşekkür ederiz.